XLV-a sesja Rady Miejskiej w Dobrym Mieście odbędzie się  7 września 2017

1

Informuję, że XLV-a sesja Rady Miejskiej w Dobrym Mieście odbędzie się  7 września 2017 r., tj. czwartek o godz. 9.00 w sali spotkań Centrum Kulturalno – Bibliotecznym w Dobrym Mieście, przy ul. Górnej 1A.

 

Natomiast posiedzenia Komisji Rady Miejskiej odbędą się w Urzędzie Miejskim w Dobrym Mieście, przy ul. Warszawskiej 14 (sala narad) w dniach:

Komisja Budżetu – 02.09.2017 o godz. 9.30
Komisja Oświaty – 05.09.2017 o godz. 14.30
Komisja Rozwoju Obszarów Wiejskich – 06.09.2017 o godz. 9.00

Przewodniczący  Rady Miejskiej – Joachim Zawacki

Porządek obrad Rady Miejskiej:

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przedstawienie porządku obrad oraz wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołów z ostatnich sesji.
4.Informacja o pracy Burmistrza między sesjami.
5.Interpelacje i zapytania.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok.
7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobre Miasto na lata 2017-2023. 
8.Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobre Miasto oraz o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2017 roku. 
9.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji. 
10.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty należnej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Kabikiejmach Dolnych, stanowiącej własność Gminy Dobre Miasto i będącej w użytkowaniu wieczystym. 
11.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty należnej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Dobrym Mieście przy ulicy Grunwaldzkiej 27. 
12.Wolne wnioski.
13.Zamknięcie obrad.

 

Zobacz wszystkie wydarzenia