LVI-a sesja Rady Miejskiej w Dobrym Mieście 2018-05-30

4
Informujemy, że LVI-a sesja Rady Miejskiej w Dobrym Mieście odbyła się 30 maja 2018 r., tj. środa o godz. 9.00 w sali spotkań Centrum Kulturalno – Bibliotecznym w Dobrym Mieście, przy ul. Górnej 1A.

Porządek obrad Rady Miejskiej:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad oraz wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobre Miasto na lata 2018 – 2025.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LV/361/2018 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2018 na terenie Gminy Dobre Miasto oraz kreślenia sezonu kąpielowego
7. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji filii Szkoły Podstawowej Nr 3 w Dobrym Mieście z siedzibą w Jesionowie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia spółdzielni socjalnych pod nazwą „Spółdzielnia Socjalna Stajnia”.
9. Sprawozdanie z działalności Centrum Usług Wspólnych w Dobrym Miecie za rok 2017.
10.Sprawozdanie z działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dobrym Mieście za rok 2017.
11. Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy 7 niebo typu AB w Piotraszewie za rok 2017.
12. Sprawozdanie z działalności Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Dobrym Mieście za rok 2017
13. Sprawozdanie z działalności Zakładu Usług Wodnych Sp. z o.o. w Dobrym Mieście za 2017 rok.
14. Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dobrym Mieście za 2017 rok.
15. Sprawozdanie z działalności Zakładu Energetyki Cieplnej Spółka Sp. z o.o. w Dobrym Mieście za 2017 rok.
16. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach nieskanalizowanych w Gminie Dobre Miasto wraz z wnioskami.
17. Informacja o pracy Burmistrza między sesjami.
18. Interpelacje i zapytania.
19. Wolne wnioski.
20. Zamknięcie obrad.

Zobacz wszystkie wydarzenia