U nas w Betlejemkach – film zrealizowany w Dobrym Mieście

3

W filmie wystąpili:
Sołtysowa- Anna Wołodźko
Sołtys – Dominik Błazik
Kowalska – Ewelina Banaszek
Majchrzakowa – Marta Milewska
Stefan – Bartłomiej Torhan
Kazik – Marek Wieromiej
Maryśka – Natalia Baranowska
Nieznajomy – Darek Ciszewski
Żona Nieznajomego – Zuzanna Kalinowska
Ksiądz – Krystian Sierota
Bezdomny – Patryk Wiśniewski
Wierni – przedstawicielki Zepołu Ludowego Lelija i
mieszkanki Dobrego Miasta oraz
uczniowie Zespołu Szkół w Dobrym Mieście

reżyser
Barbara Opała

Dziękujemy za pomoc w przygotowaniu pomieszczenia
w dobromiejskich kamieniczkach pani Beacie Samko.
Dziękujemy proboszczowi parafii Najświętszego Zbawiciela
i Wszystkich Świętych w Dobrym Mieście Stanisławowi Zienkiewiczowi
za możliwość nagrania filmu w bazylice.
Dziękujemy dyrektorowi CKB Andrzejowi Fabisiakowi
za udostępnienie dobromiejskich kamieniczek.

zdjęcia i montaż filmu
wmTV.pl Krzysztof Szydłowski

przedstawienie zostało zrealizowane w oparciu o scenariusz:
„U nas w Betlejemkach” pana Marka Wąsika

Zobacz wszystkie wydarzenia