Na kogo zagłosujesz w wyborach na burmistrza Dobrego Miasta w październiku 2018r. [sonda]

Znamy już wszystkie „dobromiejskie” komitety wyborcze które zarejestrowały się w Państwowej Komisji Wyborczej
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEATY HARAŃ
Wyszczególnienie Dane
Skrót nazwy KWW BEATY HARAŃ
Typ komitetu Komitet wyborczy wyborców
Adres ul. Gdańska 7 / 2, 11-040 Dobre Miasto
Pełnomocnik wyborczy Natalia Gierwiatowska
Pełnomocnik finansowy
 
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BLIŻEJ LUDZI
Wyszczególnienie Dane
Skrót nazwy KWW BLIŻEJ LUDZI
Typ komitetu Komitet wyborczy wyborców
Adres Urbanowo 11, 11-040 Dobre Miasto
Pełnomocnik wyborczy Małgorzata Krystyna Łańko
Pełnomocnik finansowy
 
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BOGDAN NAKONIECZNY
Wyszczególnienie Dane
Skrót nazwy KWW BOGDAN NAKONIECZNY
Typ komitetu Komitet wyborczy wyborców
Adres Głotowo 37, 11-040 Dobre Miasto
Pełnomocnik wyborczy Bogdan Jan Nakonieczny
Pełnomocnik finansowy
 
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW EDWARD SYMONOWICZ
Wyszczególnienie Dane
Skrót nazwy KWW EDWARD SYMONOWICZ
Typ komitetu Komitet wyborczy wyborców
Adres Nowa Wieś Mała 60, 11-040 Dobre Miasto
Pełnomocnik wyborczy Edward Symonowicz
Pełnomocnik finansowy
 
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRZYSZTOFA STRĘKOWSKIEGO
Wyszczególnienie Dane
Skrót nazwy KWW KRZYSZTOFA STRĘKOWSKIEGO
Typ komitetu Komitet wyborczy wyborców
Adres ul. Garnizonowa 9c / 2, 11-040 Dobre Miasto
Pełnomocnik wyborczy Eliza Anna Jędrzejewska
Pełnomocnik finansowy
 
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA
Wyszczególnienie Dane
Skrót nazwy KWW NASZA GMINA
Typ komitetu Komitet wyborczy wyborców
Adres ul. Łużycka 8 / 3, 11-040 Dobre Miasto
Pełnomocnik wyborczy Kazimierz Krzysztof Jasiński
Pełnomocnik finansowy
 
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWI LUDZIE-NOWE KIERUNKI
Wyszczególnienie Dane
Skrót nazwy KWW NOWI LUDZIE-NOWE KIERUNKI
Typ komitetu Komitet wyborczy wyborców
Adres Garnizonowa 5, 11-040 Dobre Miasto
Pełnomocnik wyborczy Jerzy Pakisz
Pełnomocnik finansowy
 
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDNI DOBRE MIASTO
Wyszczególnienie Dane
Skrót nazwy KWW SAMORZĄDNI DOBRE MIASTO
Typ komitetu Komitet wyborczy wyborców
Adres ul. Grunwaldzka 31, 11-040 Dobre Miasto
Pełnomocnik wyborczy Emilia Michalkiewicz
Pełnomocnik finansowy
 
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WIOLETTY NOWAK
Wyszczególnienie Dane
Skrót nazwy KWW WIOLETTY NOWAK
Typ komitetu Komitet wyborczy wyborców
Adres ul. Grudziądzka 12 / 29, 11-040 Dobre Miasto
Pełnomocnik wyborczy Józef Grygianiec
Pełnomocnik finansowy
 
  • do dnia 27 sierpnia 2018 r. podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

 
  • do dnia 27 sierpnia 2018 r. zawiadomienie odpowiednio Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwego komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego
 
  • do dnia 6 września 2018 r. zgłaszanie komisarzom wyborczym kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych
 
  • do dnia 11 września 2018 r. powołanie przez komisarzy wyborczych terytorialnych komisji wyborczych
 
  • do dnia 17 września 2018 r. utworzenie obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów
 
  • do dnia 17 września 2018 r. do godz. 24:00 zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na radnych, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy
 
  • do dnia 21 września 2018 r. podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych i możliwości głosowania przez pełnomocnika
 
  • do dnia 21 września 2018 r. zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
 
  • do dnia 26 września 2018 r. przyznanie przez Państwową Komisję Wyborczą jednolitych numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów co najmniej w połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików województw
 
  • do dnia 26 września 2018 r. do godz. 24:00 zgłaszanie gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
 
  • do dnia 28 września 2018 r. przyznanie przez komisarza wyborczego, wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim, numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do sejmiku województwa i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą
 
  • do dnia 1 października 2018 r. przyznanie przez komisarza wyborczego numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do rady powiatu i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą ani przez komisarza wyborczego wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim
 
  • do dnia 1 października 2018 r. powołanie przez komisarza wyborczego obwodowych komisji wyborczych
 
  • do dnia 1 października 2018 r. sporządzenie spisów wyborców w urzędzie gminy
 
  • od dnia 6 października 2018 r. do dnia 19 października 2018 r. do godz. 24:00 nieodpłatne rozpowszechnianie w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych audycji wyborczych przygotowanych przez komitety wyborcze
 
  • do dnia 8 października 2018 r. rozplakatowanie obwieszczeń: a) terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych, b) gminnych komisji wyborczych o zarejestrowanych kandydatach na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,
 
  • do dnia 8 października 2018 r. zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Brailleʼa
 
  • do dnia 12 października 2018 r. składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
 
  • do dnia 16 października 2018 r. składanie przez wyborców wniosków o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce ich stałego zamieszkania
 
  • w dniu 19 października 2018 r. o godz. 24:00 zakończenie kampanii wyborczej
 
 • w dniu 20 października 2018 r. przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców
 • w dniu 21 października 2018 r. godz. 7:00–21:00 głosowanie

   Zapraszamy do udziału w nieoficjalnej sondzie kandydatów na burmistrza Dobrego Miasta startujących w wyborach w 2018r.

  Na kogo oddasz swój głos w wyborach na burmistrza Dobrego Miasta w październiku 2018r.?

  Zobacz wyniki

  Loading ... Loading ...
   

Zobacz wszystkie wydarzenia

243 KOMENTARZE

 1. PSL się podzielił się na frakcje i wystawia dwoje kandydatów: Harań i Rucińskiego.
  SLD wystawia Łańkę-oną do powiatu a Łańkę-onego na burmistrza. Druga frakcja SLD poprze Stękowskiego.
  PO zmądrzało i wycofało Jasińskiego do powiatu, chociaż to nic nie kodomitom nie pomoże.
  Wniosek – w drugiej turze są Kowalski i Borowik. Czego im i nam życzę.

  • Były alkoholik, obecnie prawie święty wiecznie modlący Jarosław najgorszy z kandydatów. Drugi wiecznie wrzeszczący, od kilkunastu lat sztucznie rozkręcający afery, nic nierobiący od kilku kadencji radny. Beznadziejność. Mam nadzieję, że ani jeden ani drugi Jaruś nie zostanie burmistrzem.

   • Każdy ma prawo powstać z dna i dobrze, że to się udało radnemu Borowikowi. Źle natomiast, że osoba przez 6 lat wspierająca lokalny układ czerwono-zielonej burżuazji podszywa się dziś pod ideały PiS i udaje kogoś innego niż jest

    • Każdy ma prawo do zmiany poglądów.
     Kiedyś pluł jadem na Staśka, ale jeszcze wtedy nie wiedział, że Stasiek kiedyś wyciągnie doń dłoń.
     Jak Stanisław się uśmiechnął to czar spłynął na Jarka niczym duch święty na odpuście w Gietrzwałdzie.
     Jak się solidarnoszczakowi miejsce zrobiło w PiS, to Stanisław zrobił się jakiś taki zielono-czort wie jaki. Nie uchodzi ze Stanisławem trzymać.
     Jak kiedyś pis pojedzie w pis du, to może Stasiek okaże się znowu interesujący.

    • Wielkim sukcesem życiowym Pana Borowika jest odcięcie się od nałogu i stworzenie bardzo dobrej rodziny. To jest naprawdę dowód na to, że chcieć to móc i za to należ się szacunek. Czerwono-zielona burżuazja to komuś najwidoczniej w głowie się zalęgła. Ideały PiS – Zabrać wszystko wszystkim i dać sobie i swoim znajomym? Borowik nie nadaje się nawet na radnego więc dalsze komentarze są zbędne. Jest „produktem” partyjnym ulepionym na cześć i chwałę przywódcy narodu. Dla miasta jako jego ewentualny burmistrz jest osobą niebezpieczną. Wykona wszystkie polecenia zwierzchników partyjnych.

  • Nie zielono-czerwoni won, tylko żerujący na społecznej kasie won.
   Ani Kowalski, ani tym bardziej Borowik nie zrobią z nimi porządku. Kowalski chce, ale nie umie. Borowik bojaźliwy i bezradny. Z różańcem nie powalczy. Może Łańko albo Strękowski da radę?

  • Dzień dobry Panu/Pani. Przykro czytać komentarzy pisanych z pogardą na drugiego człowieka, który chce w tej gminie coś robić dobrego. Tu się urodziłem i większość swojego życia spędziłem pracując, jednocześnie pełniąc służbę (36 lat) w zakładach komunalnych Dobrego Miasta. Żeby dobrze pełnić tę służbę przez wiele lat uzupełniałem, za własne środki wiedzę potrzebną by zgodnie z wykształceniem ją realizować. Ukończyłem studia mgr z zakresu administracji samorządowej, studia inż. z zakresu ochrony środowiska, podyplomowe studia z kształtowania i ochrony środowiska, podyplomowe studia z bezpieczeństwa i ochrony pracy. Przez wiele lat prowadziłem też prywatnie działalność szkoleniową. Dlatego też zdobyłem uprawnienia do nauki w szkołach ogólnokształcących i zawodowych. Nigdy nie przyszło mi namyśl by komuś, kto inaczej myśli aniżeli Ja, jest innego wyznania czy innej wiary, czy należy do jakiejś organizacji czy partii politycznej powiedzieć, czy też napisać z ukrycia do kogoś: „won”. Chociaż, w obecnej chwili co niektórym „notablom miejskim” takie słowo należało by się powiedzieć, ale uważam że coś takiego z moich usta wyjść nie powinno. Mam swój honor i godność osobistą, a nade wszystko znam swoje miejsce w szeregu. Czas zrobi swoje i pewni ludzie, którzy jak hieny cmentarne żerują i dorabiają się na majątku Naszej Gminy poniosą odpowiednio konsekwencje do popełnionych czynów. I tu też szanowny Panie/Pani takim osobom nie powiem „won” bo tak nie wypada z czysto ludzkiej przyzwoitości. To nie MY, mieszkańcy Naszej Gminy powinniśmy ferować wyroki kto z Nami ma mieszkać, a kto nie! Taki styl traktowania kogokolwiek rodzi nienawiść i pogardę do drugiego człowieka. Piszę do Pana/Pani z imienia i nazwiska, bowiem wszyscy tu piszący nie są anonimowi. Poza tym, tak jak Pan/Pani pisze będę wybierany w wyborach samorządowych na Burmistrza Dobrego Miasta i proszę, jeżeli już to konstruktywną krytykę, której osobiście się spodziewam i na którą jestem przygotowany. Zapewniam też Pana/Panią, że nie zamierzam czmychać po kryjomu z Gminy Dobrego Miasta i do sugestii „won” z Mojego Rodzinnego Miasta jakim jest Dobre Miasto, nie dam satysfakcji i się nie dostosuję!!!!!! NIE!! Pozdrawiam Pana/Panią.

   • No i słusznie tliła się we mnie – i nie tylko we mnie – nadzieja, że pojawi się jakaś sensowna alternatywa. Jest szansa na prawdziwą zmianę na lepsze w Naszej Gminie.

   • Będę Pana pilnie obserwować Pana poczynania polityczne. Czekam na Pana program. Już dziś jednak widać, że Pan, P. Strękowski, posiada nie tylko odpowiednie na stanowisko burmistrzowskie wykształcenie i doświadczenie. Widzę, że konkretny i odważny z Pana człowiek.

   • Witaj Krzysztofie. Twoja kandydatura jest interesująca propozycją ale nie liczyłbym na wiele. Niestety przez wiele lat utrwalałeś ten system… Pozdrawiam i życzę dobrego wyniku

     • Profil na Facebooku mówi że Pan Krzysztof to Dumny dziadek Wędkarz. Czy taka odpowiedź jest dla Ciebie wyczerpująca Szanowny Użytkowniku Mieszczański?

     • Co zrobił Ruciński to nie wiem. Ale trzeba wierzyć na słowo pani Danucie G. która na fejsie pisze, że pan Wojtek to prawy mąż, cudowny ojciec i dziadek. Widać, że pani G. mocno w temacie 😛 Co do Pana Borowika to odnoszę wrażenie, że to człowiek, który w myślach zadaje sobie ciągle pytanie: ” co ja robię tu, uuu” (nawet powyższe zdjęcie oddaje doskonale mój pogląd). Pan JK nakierował nijaką Izabelę R. na dobrą drogę w życiu – czyli taki drogowskaz ludzi błądzących i zagubionych. I to by było na tyle.

     • Raz Ruciński prycha jak kot na swojego znajomego wielbiciela PIS bo ten mu PSL wytyka i prycha wyniośle Ruciński na znajomego wielbiciela Kowalskiego bo mu to przypomina:

      https://www.facebook.com/photo.php?fbid=641835775972400&set=p.641835775972400&type=3&theater

      Dziś Ruciński sam odgrzewa stare kotlety i chwali się znajomością z PiS:

      https://www.facebook.com/photo.php?fbid=534311510058161&set=pcb.534313803391265&type=3&theater

      Ruciński wstydzi się PSL ale Ruciński nie wstydzi się PIS? Bo dziś PIS u władzy?

     • Raz Ruciński prycha jak kot na swojego znajomego wielbiciela PIS bo ten mu PSL wytyka i prycha wyniośle Ruciński na znajomego wielbiciela Kowalskiego bo mu to przypomina:

      https://www.facebook.com/photo.php?fbid=641835775972400&set=p.641835775972400&type=3&theater

      Dziś Ruciński sam odgrzewa stare kotlety i chwali się znajomością z radną PiS sejmiku woj. warm.-maz.
      Zastanawiające to. Ruciński wstydzi się PSL ale Ruciński nie wstydzi się PIS? Bo dziś PIS u władzy?

 2. Z jakiej frakcji jest Borowik? Przecież startował w 2014 od zielono-czerwonego Trzaskowskiego. Hahahahahahahaha!

  • Jarek Borowik nie jest wybredny i najprawdopodobniej ma też problem z rozróżnianiem kolorów.
   Nasz wielki solidarnościowiec, obrońca uciśnionych pracowników ZZOZ ma kolejną wielką rolę do odegrania.
   Odkąd przestał oficjalnie podlizywać się Burmistrzowi, jest wiernym przedstawicielem partii.
   Partia rządzi, partia radzi, grzyb już nigdy jej nie zdradzi.

   …no chyba że oddadzą władze, wtedy to ja nic nie poradzę 🙂

 3. Jeżeli ktoś interesuje się kandydatami na Burmistrza to wie, że Pan Wojtek nie kandyduje z komitetu PSL. Mało tego, on nie należał i nie należy do PSL. Fakt kandydowania kiedyś z listy PSL nie oznacza, że jest człowiekiem PSL. W tych wyborach kandyduje z komitetu dobromiejskiego. Pisanie o nim „zależny od PSL” to bzdura. O Jarosławie kowalskim można napisać, że jest powiązany z Gazetą Polską, czasopismem PiSu. Jarosław Borowik jest całkowicie zależny od PiS.

  • Ruciński został radnym powiatowym z listy PSL w wyborach z cudem nad urną. Ruciński startował do sejmu z listy PSL. Ruciński nie jest związany z PSL… logiki nie widzę. Spójrz na fejsa Pasławskiej. Znajdziesz tam przynajmniej dwa zdjęcia z obrad zarządu powiatowego PSL, na których jest Pasławska, Kuptel i Ruciński.

  • P. Ruciński nie kandyduje z PSL, bo PSL nie jest w stanie wystawić 8 kandydatów na radnych pod swoim szyldem. Zgłoszą chyba tylko jednego Zygiela. Resztę ukryją – głównie u Haraniowej.

 4. Panie Jarosławie krytykowałem niektóre z Pańskich wypowiedzi z sesji Rady, mimo to gdy cofnę się pamięcią wstecz to w głębi wiem że chce Pan dobrze dla tego Miasta. Zagłosuję na Pana w tych wyborach i będę namawiał innych do tego samego, to będzie kredyt zaufania dla Pana. Proszę tylko nie zmarnować tego.
  Pozdrawiam

   • Nie manipuluj !! Chcesz głosowac na Kowala to sobie glosuj.Nikt ci nie broni ! Na szczęscie tym razem mamy większy wybór . Nie tak jak poprzednio że tylko Trzask i Kowal. Teraz nie tylko zła zmiana ,Haraniowa, co pogardza ludźmi , krzykwcz Kowal czy Ruciński akcja katolicka.
    Jest Łańko i Strękowski.

    • Lanko? A kto to do licha jest? Przepraszam, dziękuje. Strekowski? Mrożonki mieli dobre, o ile to o to chodzi. Również dziękuje! Ha ha !

     • Dzień dobry Panu. Nie, nie o to chodzi – działalnością gastronomiczną zajmował się mój brat ze swoją żoną. Moja działalność zawodowa koncentrowała się wokół służb komunalnych, ochrony środowiska i bezpieczeństwa i higieny pracy. Byłem także radnym, ukończyłem z myślą o tej sferze administrację samorządową. Pozdrawiam.

   • Żeby mówić, że ktoś jest jedynym poważnym kandydatem, trzeba najpierw zacząć od tego, czy Jarosław w ogóle jest poważny.

 5. a ja uwielbiam mojego burmistrza i jego przeplacone inwestycje „za 5 12” – ciemnogrod kupuje. Jest wszystko dobrze, prosze sie nikogo nie czepiac!!

 6. Nie myślałem, że to kiedyś powiem.
  Najlepszym kandydatem z tego grona jest Jarosław Kowalski.
  Szczery, uczciwy i nie zawładnięty poprawnością polityczną.

 7. Oj mamy tych tegorocznych kandydatów mamy. Jeden z nich już ogłasza po mieście że będzie burmistrzem i to.. po pierwszej turze. Ponoć i na radnych ma tylko szlachtę. Myślę że miasto ma oczy i uszy i potrafi samodzielnie myśleć. Najważniejsze to nie słuchać podpowiadaczy i mieć rozum. Bo możemy wszyscy obejrzeć się po balu gdy będzie za późno na powtórkę. W wyborach nie ma miejsca na chybił trafił jak w lotto.

 8. A ja uważam, ze Pan Borowik jako jedyny kandydat nie zieje nienawiścią do pozostałych, nigdy nie widziałam, żeby kogoś obraził, czy napietnowal. Potrafi zgodnie wdpolpracowac z innymi (choć Ci nienawistni nazywają to zaraz ukladem z kims! – chore ! ) , jest po prostu dobrym czlowiekiem. Nie modne to dzisiaj, prawda? Ech, Wy, w większości niby przykładni katolicy, a tak naprawdę to faryzeusze pełni nienawisci, zazrosci, jadu, zaklamania….

  • Do Ech
   Może i ,,jedyny”. Może i ,,dobry”. Ale co z tego? Skoro nawet PiS w niego nie wierzy.
   Wyjaśnisz nam, jak to było, że najpierw miał być kandydatem na burmistrza, potem jednak był kandydatem na radnego powiatu i nagle znowu stał się kandydatem na burmistrza?
   Kto tego ,,jedynego dobrego” tak przestawia z kąta w kąt?
   Jehowi? Muzułmanie? Agnostycy?
   Przestawiają go jego koledzy z PiS, a ten ,,jedyny dobry” idzie tam, gdzie mu każą. Jako bezwzględnie posłuszny każdemu radny zrobi niewiele, ale i na szczęście nie zrobi wiele szkody. Czego nie można być pewnym w sytuacji, kiedy ktoś taki spolegliwy zostałby burmistrzem.

   • Marionetko, gdzie słyszałaś, że p. Borowik miał startować na burmistrza? Komitety stosują różną taktykę informacji i dezinformacji, aby uzyskać najlepszy wynik dla siebie. Taki p. Trzaskowski senior obiecywał, że idzie na emeryturę i kończy z polityką. Tymczasem startuje do powiatu z PSL-u. Z kolei jego syn (Przemek), który na fejsie zawsze powtarzał, że polityką się nie interesuje i nie chciał, aby łączyć go z ojcem, nagle zostaje zgłoszony przez p. Harań jako kandydat na radnego. Ja to rozumiem – komitet chce mieć dobre nazwisko na liście. Ale to nie są marionetki?

    • pacynko, sam Grzyb mówił wszem i wobec. Nie napinaj się. Bo ci pryszczy przyrodnie. Nie zrobisz ty z marionetki męża stanu, bez względu na to jak będziesz pisał posty i ustawiał do zdjęć.

 9. A któż to tak krytykuje panią Beatę a to pana Rucińskiego a to Borowika ? Zastanawiające. A co to inni kandydaci to pierwyj sort?
  Nie róbcie ludziom prania mózgu.
  Myślę że duża większość tego nie czyta a ci co czytają to i tak mają dużo rozsądku. Wiedzą kogo stać na pozycję burmistrza i na pewno nie może to być fircyk tylko człowiek z głową na karku.

  • Po pierwszych zdjęciach już widać jak niektórzy będą dla Nas pracować.
   Jedna to nawet jak na wesele się ubrała. Ramiona odkryte. Miniówka. Wybory do rady chyba z konkursem miss pomyliła.

 10. Nie, lepszy Kowalski co opowiada bajki przez tyle lat i nic z tego nie wynika. Takiego pana radnego to że swiecą szukać;) parodia…. ;D

 11. Do tych, którzy już czują się burmistrzami i starostami

  Cytat:

  ,,Pojechałem do małej miejscowości na spotkanie autorskie. Spotkałem się z młodzieżą, było bardzo miło. Dostałem filiżankę i zbiorek opowiadań jakiegoś młodego autora, który stamtąd się wywodzi. Sam sfinansował sobie to wydanie. Przypomniałem sobie swój pierwszy, śmieszny tomik i nadzieje towarzyszące tej publikacji. Dziś resztki „Złych wybrzeży” zalegają u kumpla na strychu. Dwa egzemplarze swojego czasu podpierały mi szafę. Mniej więcej taki jest pożytek z mojej młodzieńczej pisaniny.

  Na miejsce dojechałem ponieważ mam kierowcę. Pewien fajny facet dowozi mnie do miejsc, gdzie nie dochodzi komunikacja publiczna. Nie mam prawa jazdy, więc radzę sobie w ten sposób. Jestem wysokofunkcjonalnym niedołęgą, zresztą cenię sobie ten aspekt życia ze względu na publicity. Lepiej mieć własnego kierowcę niż własny samochód.

  Przed spotkaniem porozmawiałem z ludźmi, którzy mnie zaprosili i chyba bardzo cieszyli się z tego spotkania. Powiedzieli mi, że zlikwidowano im wszystkie połączenia. Nie dojeżdżają tam autobusy ani pociągi, żaden prywaciarz nie wskoczył do busika. Jeśli ktoś nie ma autka, jest skazany uwięziony. Nie pojedzie do kina, do lekarza, do sklepu, na pogrzeb albo randkę.

  Do tej pory naiwnie sądziłem, że takie miejsca zdarzają się na rubieżach naszego wspaniałego, nowoczesnego i przyjaznego obywatelowi kraju. Reportaże, teksty interwencyjne, które czytałem dotyczyły wiosek gdzieś w Bieszczadach. Mieścina o której mówię znajduje się w centralnej Polsce, kilkanaście (jakoś tak) kilometrów od autostrady, którą, na Warszawę i Kraków, śmigają sobie Flixbusy i inne takie.

  Pomyślałem sobie, jak trudno wyrwać się z takiej miejscowości: na studia, do dobrej pracy. Jest to oczywiście możliwe, pod warunkiem, że człowiekowi nie podwinie się noga na wejściu, że rodzice nie chleją na umór, że w domu jest jakikolwiek hajs, zaś nie ma choroby. Wystarczy jedna poważna trudność, możliwa do przezwyciężenia choćby w mieście powiatowym i jest po człowieku, po życiu, po nadziei.,

  Nie będę uderzał w tony społeczne ani apelował do tłustych kutasów zawiadujących Polską, bo nie zamierzam się upokarzać. Wiem, że macie mnie w dupie, podobnie jak tę nieszczęsną gminę. Mówię tylko, żebyście się nie dziwili. Nie dziwcie się, skurwysyny, że ludzie, co chwytają po dwa koła na czarno kupują sobie gruchoty na diesla i zatruwają powietrze, którym oddychamy wszyscy, że piją od rana, że biją swoje żony, swoich mężów i swoje dzieci, że wkurwieni napierdalają się pod remizą a potem głosują na każdego, kto mami ich groszem i przywróceniem godności. Tak postępuje człowiek, któremu odebrano wolność. Może też postąpić inaczej.

  Pamiętajcie o Spartakusie, skurwysyny”.

  Autor: Łukasz Orbitowski

  • Kimkolwiek jesteś, moim idolem jesteś 🙂
   Człowiek, który czyta i w dodatku myśli, i jeszcze wygląda na to, że jakowyś kręgosłup ma.
   Ech… rozmarzyłam się.

   A jeśli już posiłkujemy się literaturą na okoliczność opisu rzeczywistości wokół (czytaj: wybory), jakiego żaden z nas, maluczkich, nie dokona, polecam także tekst pióra Wojciecha Młynarskiego. Poniżej link do genialnego wykonania piosenki przez pana Jana Kobuszewskiego.

   „Wy wójta się nie bójta”
   sł. W. Młynarski

   Jak głosi jedna z historycznych bujd,
   Hen w średniowieczu żył niedobry bardzo wójt.
   Gnębił poddanych, mocną trzymał straż,
   Z rzadka ku ludziom swoją złą obracał twarz.
   Leciały krnąbrne głowy; rach ciach ciach,
   Aż w obejściach wójtowych zapanował blady strach.
   Trwałby ten strach po koniec wójta dni,
   aż osiedlił się w gminie jakiś facet z innej wsi,
   co wszystkim ludziom w krąg powtarzał tak:

   Ej, wy, wy, ludzie, wy, tych pogróżek nie kupujta
   i choć szaleje wójt, wy wójta się nie bójta!
   Ej, wy, wy ludzie, wy, se złym strachem głów nie trujta
   i choć zabija wójt, wy wójta się nie bójta!
   Ej, wy, wy, ludzie, wy, raz się w kupę wziąć spróbujta,
   niech wójt nie gnębi was, wy same zapanujta tu!

   Jak głosi jedna z średniowiecznych bujd,
   na białej brzozie czarną nocą dyndał wójt.
   Następcą został ten, co wzniecił bunt,
   a gdy już poczuł pod nogami mocny grunt,
   Znowu poleciały Głowy; rach-ciach-ciach,
   i w obejściach wójtowych nastał jeszcze większy strach,
   trwałby ten strach po koniec wójta dni,
   aż osiedlił się w gminie jakiś facet z innej wsi,
   co wszystkim ludziom w krąg powtarzał tak:

   Ej, wy, wy, ludzie, wy, tych pogróżek nie kupujta
   i choć szaleje wójt, wy wójta się nie bójta!
   Ej, wy, wy ludzie, wy, se złym strachem głów nie trujta
   i choć zabija wójt, wy wójta się nie bójta!
   Ej, wy, wy, ludzie, wy, raz się w kupę wziąć spróbujta,
   niech wójt nie gnębi was, wy same zapanujta tu!

   Taki z tej bujdy morał można brać, że nie wiadomo,
   kogo bardziej trza się bać, czy tego wójta,
   co na ludzi grzmi, czy tych facetów z całkiem innej wsi…

   https://www.youtube.com/watch?v=yQJ2BAUduLY

 12. Witam chciałem napisać tylko to że COFAM ! wcześniejszą wypowiedź o Radnym Kowalskim. Po wystąpieniu Pana Kowalskiego na ostatniej sesji rady miasta w życiu na nie go nie zagłosuję, człowiek ten powinien mieć stałą opiekę medyczną.

  Panie Łańko nie wiem czy Pan wie ale Urząd Dobrego Miasta posiada własnego prawnika który chyba za coś wypłatę dostaję!. Dlaczego więc znów podatnik ma płacić za Pańskie podejrzenia??? Czy Prawnik Miejski na niczym się nie zna? to za co bierze pieniądze??? dodatkowo jeśli wyjdzie że miał Pan rację to gratuluję dobrego nosa, lecz gdy wyjdzie że się Pan myli to nie chciał bym być na Pana miejscu.
  Pozdrawiam

 13. Pan Rucinski gra bardzo nie fair z sondażem. Widać ze się nudzi haha ! Ponad 150 głosów w 24h? A idź Pan Panie, powodzenia! A może to jednak ręka boska?

 14. Pan Łańko trafnie nazwał swój komitet KWW BLIŻEJ LUDZI, bo ta „bliskość” w rozumieniu kandydata, to kontrolowanie ich ze wszystkiego. Ile zuzyl wody, ile oddał szamba…teraz bedzie liczył ludzi w śmieciach. Tylko czekać aż wejdzie do domu i każe sie rozliczać z ilości snu. Takie praktyki to chyba zostały mu z PGRu. Dziękuje za taka BLISKOŚĆ!!!! Pozdrawiam.

 15. Pan Ryszard Ł. ma do wykonania tylko dwa zadania: wprowadzić na teren Dobrego Miasta firmę Remondis oraz PWiK. Radzę sprawdzić powiązania. A co to oznacza? Likwidację naszego Zakładu Wodociągów i Zakładu Komunalnego.

  • Wzruszające. A komu służą działania dotyczące przewidywalnych konkursów na dyrektorów, wygrywanie przetargów głównie przez wiadomo kogo i z jakimi podwykonawcami oraz podpisywanie intercyz, żeby żona mogła wynajmować budynki od męża?

 16. Wśród wielu moich znajomych krąży taka opinia, że odkąd Pani H. zaczęła swoje rzędy w tym urzędzie, to ten urząd stracił powagę urzędu i bliżej mu do cyrku…

  • Mamy zatem innych znajomych w tak małym mieście. Ja, znam inne opinie dotyczące ratusza. Liczę, że Pani H dalej będzie robiła porządek w gminie i dokona zmian aby wszystkim nam żyło się lepiej. Cyrk to będzie gdy jej doświadczenie przegra z samozwańcami. Pracę u urzędzie trzeba umieć wykonywać, nie wystarczy krzyczeć i wyciągać afery a potem nic z nimi nie robić bo są dla własnych korzyści. Aferzystów już jest dwóch i nie daj Bóg jak mawia jeden aby na 5 lat nam zafundować takki urząd. Wtedy i cyrk rosyjski się schowa przy naszym.

   • Doświadczenie ma. Możliwości ma. Jest to BARDZO mądra i NIEZWYKLE pracowita kobieta. Na pewno ma predyspozycje, aby być znacznie lepszym burmistrzem niż jest wiceburmistrzem.
    Ale czy robi porządek, czy tylko pozoruje działania na rzecz kampanii? Czy kiedykolwiek zdoła rządzić po swojemu, a nie po staśkowemu?

     • No tak. Po staśkowemu o niebo lepiej. Tylko dla kogo? Dla wybranych. Jakieś 50 osób. Doliczając urzędników i ich rodziny oraz nieświadomych, jak to po staśkowemu faktycznie wygląda, będzie jakieś 2500.
      Reszta Mieszkańców ma pokornie płacić na ichnie niebo, a na swoje liczyć dopiero po śmierci?

    • Szkoda ze pracownicy urzędu nie bardzo mogą sie tu wypowiadać. Myśle ze mogliby sporo powiedzieć o P. BH. Sam byłem świadkiem tego w jaki sposób sie do nich odnosi i byłem zażenowany „wysoka kultura” pretendentki. Pracowitość to cecha ważna, ale kultura i szacunek do ludzi to coś bez czego cała reszta nie ma żadnego znaczenia.

 17. Stary podaj jakieś konkrety? przykłady ? bo zachowujesz się jak twoi liderzy na sesjach rady miasta. Umiecie tylko krzyczeć ,wszystkie afery które wymyślacie wyjaśniane są w sądzie jak dotąd żadnej sprawy nie wygrał Pan Kowalski a wręcz przeciwnie. Chyba za bardzo liczyć również nie umiesz, nasze miasto ma dużo więcej mieszkańców! Widzę że wiedza to wasza mocna strona 🙂 . Widzisz tym się różni Pan Trzaskowski od przynajmniej dwóch kandydatów na burmistrza że gość zna się na swojej pracy, wie co i jak się załatwia, robi a nie krzyczy pod publiczkę i nie narzeka po czym chowają głowę w piach i cisza do następnej sesji.

  • A ja rozmawialam z pewna ppaniu z urzadu i zaprzeczyla doniesienia ze p.Haraniowa ta okropna bardzo fajna babk potrafi po godzinach zostac by skonczyc prace konkretna mila praca to nie imieniny by sie bawic w pracy trzeba dyplomacji .aOwszem pewnie ktos dostal bure ale napewno nie bylo wyzwiski tylko upomnienie .Bo praca to praca zawsze przygotowana do rozmowy z petetem i pracownikiem .Ale chyba pracownicy wiedza lepiej

 18. Kolejni kandydaci na radnych przedstawieni, jeden historyk ma w programie gruntownie opracowany program na organizację 700 lecia miasta. Znaczy idziemy głęboko w historię? To jest program wyborczy! Jedyna sensowna to Pani ze Smolajn, faktycznie kobieta działa i pracuje na rzecz społeczeństwa.Pani z Orzechowa też dała się poznać z dobrej strony. Reszta to chyba z nowym kierunkiem po drodze nie mają. Historia to my długo nie pojedziemy.

  • Nie chcemy w radzie ludzi którzy żyją tylko historią. Chcemy ludzi dostępnych dla nas mieszkańców, takich jak my, zwykli ludzie. , Jak widzę że jegomość każe na każdym kroku nazywać się doktorem to mnie krew zalewa. Tytuły naukowe to zostawicie na uczelni, w tym waszym odrealnionym świecie. Nam tu takich jegomościów nie trzeba.

    • od lektora do doktora całkiem blisko, jak od aptekarza do lekarza.
     Doktorów w swoich szeregach mają samorządni, tylko to takie doktory co na leczeniu się nie znają, trochę szkoda, bo by się przydali, zwłaszcza tacy co na głowie się znają.

  • Nie rób tu z byle satyra Hugh Hefnera.
   Żałosny stary dziad, który za ciepłe posadki i pieniądze tak naprawdę kupuje sam sobie złudzenie wiecznej młodości i potęgi. To samo w sobie może być nawet śmieszne dla obserwatora. Do czasu, kiedy nie jest to w godzinach urzędowania i podatnicy za to nie płacą.

 19. Do „Nasza Pała”
  Czy ja dobrze ze zrozumieniem czytam? Gimnazjum niepubliczne za 1 zł wynajmuje budynek w Naszej Gminie? Pewnie to jakiś czeski błąd? Czy coś takiego mogłoby się wydarzyć u nas? Aż nie chce mi się wierzyć. Czekam na sprostowanie bo to jeśli miałoby okazać się prawdą. To……?

  • Nie takie rzeczy wydarzają się w tej gminie.
   A jeśli ta kolejna rzecz okaże się prawdą to co? Myślisz, że Radny Ryszard Łańko złoży wniosek do niezależnej kancelarii adwokackiej o wydanie opinii czy doszło do niedopełnienia obowiązków przez burmistrza?
   Myślisz, że ktokolwiek w ogóle zajmie się tym przy tym ich obecnym układzie?

   A teraz darmowa opinia:
   Nie ten winny, który płaci złotówkę, ale ten, który mienie gminne za złotówkę wynająć pozwala.

 20. Całe szczęście, że to Pan wice starosta Andrzej Abako dzielił sprawiedliwie ten symboliczny bochen chleba.
  Pozostali przypisują tylko sobie sukcesy, dzielą się chlebem na zdjęciu, jedzą wspólne rodzinne obiadki.
  Ciekawe jak będą dzielić żelki Haribo? też po równo? dla mnie wszystko tobie gówno?

 21. jest w kim wybierać ja zagłouje na Anne Ławczyńską która jako jedyny kandydat na radną ogłosiła wczoraj swój program wyborczy z okręgu numer 9 uratowała nie jedno życieDobrym Mieście czego nie zrobił żaden z kontrkandydatów

 22. Nie jestem wyborcą PIS ale też zagłosuje na panią Anie uratowała życie mojej mamie kiedy jeszcze pracowała w naszym szpitalu

   • Ech… jaka szkoda. Mijają dobre czasy kiedy wystarczyło nadstawić komu trzeba i kariera w gminie zapewniona.

    • MIESZKAM W JESIONOWIE SAMA W BLOKU ;;GDZIE NIE MA CENTRALNEGO OGRZEWANIA A NAWET NIE MA KOMINA ;MAM 78 LAT I ZIMNO W DOMU ;;IDZIE ŻIMA A JA MAM DOŚĆ ŻYCIA ;BO OGRZEWANIE PRĄDEM ;TO TAK JAK SIEDZENIE W ŁÓŻKU ;;I PRZEKLINAM MÓJ LOS ZA KOMUNY BY MI KTOŚ POMÓGŁ A TERAZ NIKOGO NIE OBCHODZĘ ;;;PRUBOWAŁAM ZAMIENIĆ SIĘ DO MIASTA ;I NIE MAM SZANS ;CZY COŚ SIĘ ZMIENI DLA STARSZYCH LUDZI ?KTÓRYM BRAKUJE ŚIŁ ;;

 23. Ja jestem z Orła Białego i też pamiętam panią Anie ze szpitala.to świetna pielęgniarka bardzo jej teraz brakuje gdy trafiam do szpitala szkoda że nie mogę na nią głosować bo jestem z innego okręgu

 24. Panie Michalkiewicz a pan to nie z Barcikowa powinien kandydować ? Nie zagłosuje na pana bo widać wstydzi się pan miejscowości w której pan mieszka

 25. Pani Harań proponuje wziąć sie do roboty i rozpatrzyć wnioski o 500 plus bo niektóre leżą już 2 miesiące to są pieniądze ludzi i ich dzieci rozliczymy panią za opieszałość przy urnach !

 26. Na Pana JK i na Panią BH nie oddam głosu. Żadne z Wami ubijanie interesów za te obietnice nie do spełnienia. Nie chciał bym z Wami nawet muchy w kiblu ubić. Głosów nie budiet!!!!

 27. Program wyborczy : Dodatkowe miejsca parkingowe w centrum miasta Fitnes park na ulicy Grudziądzkiej Przebudowa przedszkola przy ulicy Grudziądzkiej Bezpieczne przejścia przez ulicę ( kładki dla pieszych ) na ulicy Wojska Polskiego i Grunwaldzkiej oraz Olsztyńkiej Większe wsparcie dla Dobromiejkiego Klubu Karate Bezpłatny basen dla wszystkich chętnych Budowa Domu seniora dziennego pobytu
  Proszę o państwa głosy 21 października

  • 1. Dodatkowe miejsca parkingowe w centrum – gdzie dokładnie, parkingi piętrowe, czy może jednak podziemne?
   2. Fitness park na grudziądzkiej- gdzie dokładnie, jaki typ fitness parku? Jednen już mamy, może jeszcze go Pani nie widziała.
   3. Przebudowa przedszkola na ul. Grudziądzkiej, tam nie ma co przebudowywać, trzeba budować od początku.
   4.kladki dla pieszych- tego w życiu się nie spodziewałem że ktoś zaproponuje takie rozwiązanie w Dobrym Mieście i to jeszcze na drodze krajowej, po której jeżdżą czasami transporty ponadnormatywne i na taką kładkę nigdy w życiu nie zgodzi się GDDKiA, ale jak już tak lecimy po całości to mam nadzieję że kładki będą z windami bo chodzić po schodach mi się nie chce.
   4. Miasto ma wspierać prywatna działalność klubu karate, dlatego że Pan Litwin startuje z PiSu na burmistrza Lidzbarka Warmińskiego. Jeszcze Pani sie do władzy nie dostała , a już układy, ukladziki?
   5. Darmowy basen? Może Kleszczów może sobie na to pozwolić, nas na to nie stać.
   6. Dom seniora dziennego pobytu, mamy już coś takiego w Piotraszewie, ale jeśli jest duże zainteresowanie to się zgadzam na kolejny taki ośrodek.
   Pozdrawiam, czekam na odpowiedzi

   • Co do basenu miasto dokłada milion a tak mało kogo stać żeby skorzystać więc może lepiej żeby był za darmo bo jak ma wejść większa rodzina to już spory koszt

 28. Wstyd dla miasta trwa juz 20 lst od kąd widzę te same twarze na stołkach. Nasi wyborcy przez 20 lat mają siano w głowie. Potraficie tylko krytykować i szczekac. Nic się w tym mieście nie zmieni jak w stołek będzie pierdzial JK lub BH. A wy dalej będziecie narzekać jak to jest źle i nie dobrze. Nie obrazajac naszych wschodnich sasiadow to reprezentujecie ciemnogród. A jak wygra JK lub BH to będziecie dalej kopani w tylek. Ale wy dobro mieszczanie to lubicie.

 29. W obozie Pana rucinskiego nie widzę jakoś ludzi którzy przez tyle lat krzyczeli i obsadzali stołki. Ale i tak mieszkancy dadza się kolejny raz nabrać i zagłosują na tych co byli.

 30. A ludzie się będą przyklejac do żagla tam gdzie wieje i będą zmieniać poglądy jak rekawiczki. Czy w Wy tego nie widzicie?

 31. Bitwa na programy wyborcze?
  To przecież kiełbasa i wy chcecie to jeść?
  Popatrzcie na kandydatów co to za ludzie co do tej pory osiągnęli kim są czy są wiarygodni jaka grupa ich popiera czy po wyborach będą z nami normalnie rozmawiać czy będą nas mieli w d….
  Przy kim postawimy więcej + ten powinien zostać burmistrzem. Ja tak to załatwię.

 32. A moze przestanmy opluwac sie i zacznijmy wspolpracowac dla naszego miasta. Niezaleznie od partii wyznania pogladow krytykowac anonimowo jest bardzo prosto ale cos zrobic to juz nie koniecznie wiem ze nie sa to proste sprawy posprzedawane dzialki w miescie i czlowieka szlag trafia ze nie ma gdzie zaparkowac auta w centrum to wszystko prawda klub karate to wspanialy sport dla doroslych i dla dzieci moj syn ma adhd i to jest swietne miejsce do treningu mysle ze dzieci z dynsfunkcjami w miescie jest wiecej a nie kazdego stac na zajecia to jest swietna rehabilitacja.prosze uwiezyc ze gdyby sensej byl z platformy czy partii pomaranczowych to tez bym zaproponowala ta -dla mnie liczy sie czlowiek i co soba reprezentuje

  • Wszystko za darmo: basen za darmo, działki pod budowę domów Kowal już rozdaje za darmo. Ludzie, ku..wa ogarnijcie się!!! Przecież Gmina nie może rozdawać za darmo na prawo i na lewo tego i tamtego. Obowiązuję jakieś ustawy, paragrafy, uchwały. Gmina MUSI ogłosić przetarg za zakup w tym wypadku ziemi czy działki, a nie rozdawać za free. Znowu świetny komitet JK dzieli ludzi. Co to będzie jak pan X dostanie, a ja nie? Jakie kryterium rozdawnictwa będzie ustalone? Jeśli kogoś stać na budowę domu za np. 400 tys. zł to stać tym bardziej na zakup działki za 20-30 tys. zł.
   Parkingi w centrum miasta, proszę napisać gdzie. No ku.wa gdzie? Ferajna Kowala wyburzy jeden z bloków? Może ten w którym ma mieszkanie on i jego koleżanka (jeszcze) radna Izka. A co!
   O kładkach się nie wypowiadam bo szkoda stukania w klawiaturę. Pani kandydatko na radną. Naszemu miastu jest potrzebna obwodnica, a nie kładki. O czym ty kobieto piszesz. Myślę, że jak się dostaniesz do Rady to będziesz bardziej błyszczała od Izki.
   Wspomaganie karateków bo twój syn ma ADHD? To jedyny argument? Słabiuteńko i to bardzo. Zaznaczam, że w gminie jest kilka tysięcy dzieci, każde jest inne i ma inne zainteresowania i nie koniecznie musi chodzić na karate. Program żenujący jak i cała ferajna JK.

   • Eprzykro ale pana poziom jest ponizej ityle mam panu do powiedzenia a glosowac na mnie pan nie musinarazie to pan blyszczy swoim chamstwem

   • Zawsze to pan. Moze znalezc pieniadze na obwodnice. I pokazac co pan potrafi. Wiadomo ze w najblizszaej przyszlosci nie ma szans ale cuda sie zdazaja ma pan szanse zablysnac bede temu tylko przyjlasmiwac pozdrowiam

 33. Ja uważam że kładki dla pieszych to dobry pomysł przecież teraz przejść przez ulice to nieprawda że gdkia się nie zgodzi przecież takie kładki są nad drogami krajowymi . fitnes park powinien być z wiloma urządzeniami nie wiem gdzie pan wyboca taki widzi chyba rzy basenie lub na przysiułku bo na Grudziądzkiej nie ma . Miejsca na parkingi muszą sie znaleść bo teraz to jakaś masakra zaparkować w centrum po za tym parkingi wielopoziomowe nie są żadną nowością . A co do wsparcia karate to to najlepszy pomysł klub z sukcesami wychowujący młodzież nie wiem czy jest taki drugi w Dobrym Mieście sam chodze na zajęcia z synem który ma adhd i uważam że lepiej te pieniądze wydać na karate niz na kląby koło kościoła gdzie mogło być właśnie więcej miejsc parkingowych po za tym gdyby pan wyborca przestał pisać anonimowo a może to któryś z kontrkandydatów

  • Kładki? Gondole? Kolejka linowa? Może taką formę przyjąć? Jeszcze niedawno kandydat Borowik proponował kolejkę linową może zatem zostać przy niej? Co do parkingów wielopoziomowych, jestem za! Postawmy takie na Jana Pawła, ogromne parkingi wielopoziomowe. Karate oczywiście jest fantastycznym sportem i też możemy za niego płacić ale jak będzie klubem miejskim! Tak, siłownia zewnętrzna jest na Przysiółku Górnym ale jest i na Przysiółku Dolnym oraz na Grudziądzkiej i Łużyckiej. Możemy jeszcze kilka postawić, nie ma problemu tylko czy do tamtych jest kolejka? Niech Pan zdrowy rozsądek włączy, proszę.

   • Panie parkingowy trolowac anonimowo mozna a mozna sponsorowac przedszkola prywatne ? Mozna najgorsze jest to ze niektorzy ludzie w miescie sa tak zlosliwi ze jesli jeden cos ma cos osiognol w zyciu to od razu jest wrog i trzeba po nim jechac. Jesli pan pani mowi o tym czyms co stou na luzyckiej i nazywa sie fitnesem to prosze przejechac sie do olsztyna i zobaczyc jak wyglada fitnes mlodych ludzi w miescie jest duzo i zamiast siedziec w telefonach moze by chetniej wyszli na swieze powietrze..a z anonimem nie bede dyskutowac bo lubie ludzi a nie troli. Wiecej empatii a bedzie pan lub pani zdrowszy zdrowsza

    • Szanowna pani kandydatko: proszę mi wierzyć nie na każdym rogu ulicy musi znajdować się zewnętrzna siłownia ładnie zwana przez panią fitnesem. Te, które są świecą pustkami, praktycznie zero zainteresowania. Mieszkamy w pięknie położonym miejscu i naprawdę proszę mi wierzyć dla zdrowia lepiej się wybrać na spacer, biegi czy rower do lasu. A to, że ktoś z Grudziądzkiej czy Łużyckiej ruszy tyłek aż do lasu to tylko dla swojego zdrowia. To zdecydowanie lepsze niż uprawianie fitnesu przy śmierdzącej, ruchliwej ulicy. Pomysł z kładkami to jakieś kuriozum – to ulubione słowo pani lidera. Jedynym sensownym pomysłem odkorkowania miasta jest obwodnica. Żadne kładki, liny, mostki. Tylko obwodnica.

     • Nie wiem o jakim liderze pani pisze i wogle ma pojecie kim ja jestem i z jakiego ugropowania jestem pozdrawiam pania serdecznie i prosze nie obrazac mieszkancow grudziadzkiej bo nie kazdego stac zeby mieszkac na przysiolku

     • @Igrekowska, ogólnie bardzo mądrze piszesz, ale pomyliłaś się odnośnie lidera pani Anny Ławczyńskiej. Otóż pani Ławczyńska kandyduje do rady miejskiej z PiS, tak jak jej brat Andrzej Mikulski, prezes spółki miejskiej ZUW. Z tą różnicą, że pan Mikulski kandyduje do rady powiatu.

     • Faktycznie to nie ten lider. Przepraszam, nie doczytałam, chociaż JK mocno bronił niewielkiego wzrostem Jarka, nawet udało mu się dodzwonić do Ogórkowej aby móc opowiedzieć niezwykła historię o naszych włodarzach 😛
      Ludzie, nie dajmy się zwariować. Nie ma możliwości aby na rogu każdej ulicy był plac zabaw, zewnętrzna siłownia czy orlik. Nie narzekajmy bo na prawdę mamy sporo możliwości aktywnego wypoczynku – jezioro, las, drogi polne między wioskami (np. dla biegaczy czy nordic walking). Betonowa stolica mogłaby trochę ponarzekać, ale chyba nie my. Często mijam siłownię przy ul. Kościuszki – nigdy nikogo tam nie widziałam (chodzę o różnych porach dnia).

     • Czyli ten program pani Ławczyńskiej, to program PiS? Pan Borowik, nie przedstawił do tej pory swojego programu, pani Ławczyńska go przedstawia w imieniu pana Borowika?

    • Pojechała kandydatka, brawo! Nie wiem, kto sponsoruje przedszkola prywatne ale zapewne właściciele to obrotni ludzie skoro umieją pozyskać sponsorów. Siłowni zewnętrznych jest u nas tak wiele, że nie muszę do Olsztyna jeździć. Fitness u nas to nie tylko modny jest u młodych jak w Olsztynie. U nas i starsi sobie dobrze radzą, nawet biorą udział w wielu imprezach sportowych w kraju jak i za granicą. Nie brakuje biegaczy, chodzących na kijach, pływających. Każdy znajdzie coś dla siebie. Warunek, że trzeba chcieć. Nie trzeba bywać w Olsztynie. Nawet morsować Pani może u nas. Program wyborczy musi być zgodny z zapotrzebowaniem niestety.

     • Dyskusja z czlowiekiem nie z anonimem !czyzby brak odwagi?fajnie zaslaniac sie anonimowoscia jechac po ludziach obrazac ludzi costartuja w wyborach obojetnie z ktorej listy jestem przerazona skala hejtu az tyle jest jadu w ludziach a gdzie jest szacunek do drugiego czlowieka nie trzeba wszystkich lubic internet pozwala na opluwanie bo nie ma nadawcy przykre kazdy krytykuje a ilu mieszkancow przychodzi na zebrania osiedlowe na sesje radyy?

     • Toteż jest skoro w godzinach szczytu panie parkingowy nie da się normalnie przejść przez ulice a obwodnicy nie ma i długo nie będzie to trzeba coś z tym zrobić , skoro brakuje parkingów nie ma wyboru trzeba budować tym bardziej że w tym zakresie również inni kandydaci uważają że potrzeba dodatkowych miejsc w centrum . Właśnie dobrze pan napisał nie trzeba jeździć do Olsztyna np na basen bo jest u nas chodzi o to by każdy mógł z niego skorzystać w tym osoby które nie mają odpowiednich dochodów . Karate funkcjonuje 40 lat w Dobrym Mieście i uważamy że zasługuje na większe wsparcie tym bardziej że sukcesy są co rok ! Ale może pan ma lepsze pomysły chętnie ich wyłuchamy nikt nie ma patentu na nieomylność ale nasza sąsiadka jeździ aż do Miłakowa do domu dziennego pobytu bo w Dobrym Mieście takiego nie ma . a fitnes na Grudziądzkiej jest potrzebny mieszkańcy owszem mogą korzystać z tego koło basenu czy na przysiułku to nie są duże koszty tym bardziej że kolejny miał powstać w centrum na zwycięstwa więc dlaczego osiedle w którym mieszka 3000 ludzi ma nie mieć fitnesu pisze pan o kijkach no tak ale kijki to sam każdy kupuje i chodzi tak jak każdy może biegać itd każdy robi to co lubi i nie należy tego ograniczać a rozwijać chyba lepiej żeby młodzierz była na fitnes niż siedziała pod sklepem nocnym ? Zresztą nie wiem czemu nie ma pan odwagi pisać pod imieniem i nazwiskiem podobno niekture komitety płacą trolom za krytykę tyle że nic z niej nie wynika bo nie ma pan alternatyw i innych pomysłow

     • Panie Łowczyński, nie zgadzam się z Panem. Bzdura totalna. Nie jestem trolem i nikt mi nie płaci. Skąd takie wnioski? Mieszka pan na grudziądzkiej więc proszę się przespacerować w stronę budynków socjalnych bo właśnie powstaje tam siłownia zewnętrzna. Panu spacer się przyda jak nikomu innemu. Zresztą dla zdrowia proponuję szybki marsz aż pod las 😉 Dlaczego akurat karate? Przecież to prywatna działalność. Bo pan tam uczęszcza? W DM działa dosyć prężnie kilka Stowarzyszeń (nikt tam nie czerpie korzyści materialnych), a proponują mieszkańcom różne atrakcje.

 34. Pani mieszkanko znowu anonim malo tego jakzwykle probuje pani dopiec mojemu mezowi a moze nieestety nie sprowokuje mnie pani a pani komentarz swiadczy tylko o tym co to pisze. Zawisc nienawisc obgadywanie moze podejdzie pani do mnie na ulicy i powie to w oczy n

  • Jeszcze do pani odwaznej mieszkanki zal mi pani tyle jadu mam nadzieje ze poprawila sobie pani samopoczucie dowalajac mojemu mezowi to ja kandyduje a. Zaczyna sie juz nagonka na moja rodzine czekam kiedy na moje niepelnosprawne dzieckio zaczniecie pisac ze taki czy owaki. Czym jeszcze pojedziecie po mnie ze za gruba i powinnam tez pod las biegac zeby schudnac jakim lajnem jeszcze obrzucicie moja rodzine

   • To było bardzo słabiutkie pani mieszkanko mi w przeciwieństwie do pani nie brakuje odwagi do pisania pod swoim imieniem i nazwiskiem i wspierania żony w jej kapani wyborczej oraz chcęci zmiany miasta na bardziej przyjazne dla mieszkańcw . tak przeszedłem się i jak by nie patrzeć ma to sens bo ćwiczyły tam dwie osoby mimo puźnej pory więc rozwijanie tej zewnętrznej siłowni ma sens . Przecież nie twierdzimy że nie należy wspierać innych form aktywności po za karate nam się podoba to komuś innemu będzie podbać się coś innego warto toczyć jednak merytoryczną dyskusje właśnie na takie tematy po to żona chcę bć radną aby na nie dyskutować jednakże aby dyskusja była poważna to należy nie chować się za anonimowymi nikami a czy ja napisałałem że pani ktoś płaci ? tak swoją drogą po cóż mam iśc pod las skoro mogę poćwiczyć na Grudziądzkiej ? Proponuje aby sama pani się przeszła może po drodze znajdzie pani odwagę pisania pod swoim imieniem i nazwiskiem ?

    • Szanowni Państwo o nickach ,,Anna Ławczyńska”, ,,Lawczynska” i ,,Arkadiusz Ławczyński”!

     Wchodzę w odbywającą się tu dyskusję odnośnie programu Pani Anny Ławczyńskiej pierwszy raz. Jestem z zupełnie innego okręgu. Nie mam szczególnych uwag do tego programu ani startowania Pani AŁ.
     Proszę jednak zrozumieć, że to zacne forum rządzi się takimi prawami, a nie innymi. Tu można pisać anonimowo. Co zresztą kilka razy przytrafiło się chyba i Państwu, na przykład Anonim powyżej piszący do mieszkanki.
     Szanuję Państwa odwagę i fakt, że postanowiliście pisać z imienia i nazwiska. Już kilku kandydatów pisało tu w ten sposób. Obawiam się jednak, że popełnili Państwo podstawowy błąd. To nie jest Nasza Klasa ani tym podobny portal. Zresztą, i tam zdarzają się konta fikcyjne.
     Podoba mi się, wierzę, że nie tylko mnie, że odważnie bronią Państwo swoich poglądów i programu Pani Anny Ławczyńskiej. Niestety, powinniście też Państwo szanować cudzą wolę bycia anonimowym. Co nie oznacza oczywiście bezkarnym.

     A na koniec życzę dużo powodzenia i odporności. Każdy, kto decyduje się na wejście na tzw. świecznik, musi liczyć się, że będzie go odtąd lepiej widać i nie wszystkim będzie się podobać czyjeś bycie na świeczniku.
     Mnie podoba się Państwa odwaga, choć nie wszystkie punkty programu mnie przekonują.
     Jednak proszę, jako wieloletni użytkownik tego zacnego forum o akceptowanie jego zasad i nie robienie innym wyrzutu, że piszą do Państwa anonimowo.
     Państwo chcą z imienia i nazwiska, inni wolą nie.
     A swoich dóbr, jeśli ktoś przekroczy prawo, zawsze będą mogli Państwo skutecznie dochodzić.

     • Witam dziekuje za komentarz doceniam to co pan napisall.od 25 lat pracuje dla ludzi i z ludzmi staram sie tak zyc zeby nikt nigdy przezemnie nie plakal lubie jasne sytuacje natomiast nie cierpie intryg obgadywania ukladow zaklamanych ludzi chcialabym zeby mieszkancy oceniali mnie po moim zyciu po tym co chcialabym zrobic zeby troche polepszyc zycie w tym miescie wiadomo ze wszystkim sie nie dogodzi ale nic nie robic tez nie mozna „jeszcze raz dziekuje konstruktywna krytyka tak. Wstretne obgadywanie nie.i jeszcze jedno sprawdzilis.y rzeczywiscie kolo socjalnego budunku cos sie zaczelo dziac jest zaczatek fitnesu super bede z pewnoscia chodzic tylko mam nadzieje ze nie jest to wlasnosc wspolnoty i ba

  • Obserwator, nie używaj zwrotów, których do końca nie rozumiesz. Czy ty w ogóle wiesz, co oznacza lelum polelum? No i wreszcie, co wnosi twój komentarz?

   • Obserwator prawdziwy to ja ten co pisze jakieś brednie powyżej to jakiś podszywający się idiota pozdrawiam

 35. A wy się bijcie, gińcie, zesrajcie
  Zróbcie sobie wojnę
  Na połamanie nóg, pohybel
  Czasy niespokojne
  I tylko won z mojego domu
  Nie ma was tu, nie ma was tu
  Nie ma was tu, nie ma was tu.

 36. Zawsze to pan. Moze znalezc pieniadze na obwodnice. I pokazac co pan potrafi. Wiadomo ze w najblizszaej przyszlosci nie ma szans ale cuda sie zdazaja ma pan szanse zablysnac bede temu tylko przyjlasmiwac pozdrowiam

 37. Ludzie przestańcir głupoty o obwodnicy pisac bo raz nie ma na nia kasy i nikt nie wie za ile lat bendzie prawdopodobnie puki nie skąñczą 16 to nie bęndzie

 38. A mi sie program pani Anny Ławczyńskiej podoba mieszkam na Wojska Polskiego i teraz normalnie przez ulice się nie przejdzie więc kładki to bardzo dobry pomysł

  • Tak te kładki to naprawdę „świetny pomysł” szczególnie dla osób niepełnosprawnych. Brawo jeszcze raz brawo. Koszt pewnie też „niższy” przy budowie kładki niż przy standardowych światłach. Nikt jeszcze nie wpadł na to aby przeprowadzić badania natężenia ruchu, przeanalizować wyniki is próbować zreorganizować może ruch. Budowa kładek to taki sam pomysł jak wydanie komunikatu do mieszkańców aby w godzinach 14-16 nie poruszać się drogami publicznymi ze względu na kończących/zaczynających pracę czy też robiących zakupy ludzi. Kasa wyrzucona w błoto jak dla mnie ale po chwili zastanowienia rozumiem dlaczego … przecież to kasa Miasta więc po co myśleć racjonalnie.

  • Wystarczy nauczyc sie czytac to pan znajdzie a przede wszystkim prosze poszukac kultury osobistej bo gdzies zostala za panem a zazdrosc w oczy kole

  • Eee, Panie. Przez Pana to PiS Dobre Miasto ma łekend z bani. Tak to byś Pan bana dostał. Komenty by się pokasowało, wstawiło jakieś ckliwe historie o cudownie odnalezionej rodzinie, popromowało kandydata z Dudą, ponawijało makaron na uszy, poobiecywało. A Pan tu, Panie takie pytania zadajesz.

  • Dla umiejacych czytac program jest na stronie pis tylko trzeba chciec zainteresowac sie i przeczytac pozdrawiam

   • Dla umiejących myśleć odpowiedź Zniecierpliwionego powinna wystarczyć, aby wiedzieć na kogo w związku z tym nie należy głosować. Pozdrawiam.

    • Niech wasi kandydani nie podszywaja sie pod pis a yak wogle to zal sciska ze chlopak cos osiagnal w zyciu ma wspaniala rodzine. Ptace wyksztalcenie tyle zazdrosci

     • Aha. Czyli jest Wasz kandydat i Nasi kandydaci. Ciekawe, no ciekawe. Którzy to ,,nasi” kandydaci podszywają się pod pis? A tak w ogóle to ,,nas” rodzina chłopaka nie interesuje.

     • To tylko swiadczy o panu i prosze nie dzielic ludzi na sorty sa ludzie madrzy i glupi a jak pan mysli do ktorego sie pan zalicza? Ha ha bo ja juz wiem😄

     • do Kaczorek
      Na sorty zaczął dzielić pis. Ciebie, mnie oraz resztę społeczeństwa, która ma odmienne zdanie niż pis i ich lud pisowski. Pozostałych pis zaliczył do gorszego sortu. Ponadto pan Wyborca twierdzi, że są ,,nasi” kandydaci i że ,,nasi” kandydaci podszywają się pod pis.

     • Każdy z kandydatów ma rodzinę! Co za absurd, że tylko kandydat PiS ma pracę i rodzinę.

 39. Ale wazelina idzie na Maksa na ulicy J.P.powstał ołtarzyk pani Beaty a wczesniej wazelinka się lała na fejsie dla Wojtka ale co będzie jak oni odpadną w pierwszej turze.Chyba córcia będzie musiała szukać roboty.

 40. Mnie tez zaliczono do tzw gorszego sortu ale to nie znaczy ze trzeba powielac te owa trzeba zyc madrze i zgodnie ze swoimsumieniem. Jestem zwolennimiem pis ale nie wolno przestawac byc czlowiekiem w zadnej dytuacji zyciowej a w kampanii wyborczej tym bardziej plucie na swoich kontrkandydatow fu nie podoba mi sie to

  • Jesteś zwolennikiem pisu i ciebie zaliczono do tzw. gorszego sortu? hłehłehłe Chyba nikt już teraz nie ma złudzeń, dlaczego pis ma ciągle swoich zaślepionych wyznawców.
   Gorszy sort wg Kaczyńskiego to byli przeciwnicy pis, nie zwolennicy.
   O jakim pluciu na kontrkandydatów? Zadano pytanie o program Borowika. To jest plucie? hłehłehłe

 41. Program na stronie pis nie do znalezienia. Ale jeśli się chce, zainteresuje i przeczyta, to się zawsze coś znajdzie w sieci.
  ,,Trzeba słuchać ludu, obiecać im czego oczekują, a potem wygaszać ich oczekiwania. Mają zapierdalać za miskę ryżu”.
  Wyborco PiS, no to jak? Plują wam w twarz, czy to deszcz pada?

  • A co dala wam platforma nie unia a dokladnie platforma to nie bylo zapierdalanie za miske ryzu stawka w olsztynie np w impelu 5,60 kazdy ma swoj rozum i zaglosuje na kogo bedzie chcial aleale trzeba skonczuc z fanatyzmem z obu stron trzeba zyc madrze wtedy moze osiagniemu jakis kompromis inaczej sie wkonci pozabijamy.

    • A co w tymsmiesznego to zwykla literowka smieszy pana ze ludzie sie nienawidza zagryzaja szczuja na siebie podoba. Sie to panu bo mi nie

     • @Kaczorek A ty co robisz? Piszesz o pluciu i szczuciu a sam/sama szczujesz w sprawie lobbowania.
      Jak to dotyczy pis i ciebie oraz twojej rodziny, to zaraz szczucie i plucie, jak innych, to już nie masz problemu.
      To w tym śmiesznego że ktoś z ciebie łacha drze za literówkę a ty uderzasz w takie wysokie tony i piszesz o nienawiści. Puknij się w ten swój pisowki dzban.
      No, ale czego tu oczekiwać od dzbana. Typowy wyborca pis. Janusze i Grażyny.
      Mali podli zakłamani.

 42. A jak to się ma do lobbysty z Urbanowa. R. nauczył się nowego słowa. Ż komórką poradzić sobie nie może ale lobbować będzie. Śmiechu warte. Nie daj Panie B….
  aby Dobre Miasto tego doczekalo.

 43. A co maja do przedstawienia osoby murawska wawirowicz wonia filipkowski wysocki michalkiewicz skindel konkrety zamiast fotek sztucznych? Ktos mi odpowie

 44. Do pisuara zasmarkanego szkoda mi ciebie bo jestes malutkim czlowieczkiem zakompleksionym pewnie nic ci w zyciu niewyszlo i teraz wszystkich obwiniasz o to a moze zabolalo zes malorozumny ha ha

  • Prymitywne i sztuczne parcie na szkło Rucinskiego jest po prostu śmieszne. Miejmy nadzieje, ze nikt nie nabierze się na tego pływaka. Tylko kasa w głowie.

  • do Matylda O jakiej ty koalicji z Haraniową piszesz???????????????? Przecież Kowalski tak pewny wygranej to co ty teraz te swoje bzdety o koalicjach wypisujesz???????????????????????????????

 45. Do zasmarkanca pisuark zadalam pytanie o co chodzi z tym lobby bo nie rozumiem postu a ty zdaje sie do szkol nie chodziles i czytac nie umiesz bo malorozumny jestes

  • Kaczorek już tu byli tacy co mieli pretensje że tu się pisze anonimowo a ja widzę że ty raz Kaczorek raz anonim no jak tak można? Zadałeś pytanie bo nie rozumiesz ? Co ty masz zrozumieć gościu jak ty postu od komentarza nie odrożniasz ? Już ja wole nie chodzić do szkoł niż to takich jak ty i być tak fużorozumnym jak ty dzbanie pisowski.

 46. Jak wygra kowalski to bedzie kabaret tylko skonczy sie tragicznie dla nas mieszkancow zniszczy wszystko i wszystkich kto mu kiedykolwiek stanol na drodze glosujmy z glowa i z rozumem bo chyba mamy rozumy prawda

 47. Wysocki lat 77 byl podobny juz pan charkiewicz co nie bardz juz jazyl co sie dzieje i koawlski palcem pokazywal co podpisac a druga skindel co ma do powiedzenia? Oprucz durnego usmieszku na zdjeciu

  • Czasami ktoś, kto ma dziś 77, za 5 lat będzie miał więcej rozsądku niż ktoś, kto dziś jest od tego 77-latka młodszy o 10 czy nawet 20 i 30 lat.
   Kubińska od Kowalskiego ma dziś 72. Bilińska od Harań dziś ma 69. Zadroga od Strękowskiego ma dziś 65. Zawacki od Rucińskiego dziś ma 63. Duda od Łańki ma dziś 61. Kuptel z PSL ma dziś 64. Jurkiewicz z PIS ma dziś 65.
   Kto wziął Stefana do komitetu? Kowalski. Kto wziął żonę Skindela do komitetu? Harań.
   Zawsze głosowałem na Kowala. Trzeb jednak być sprawiedliwym. Nie tylko Harań ma komitet jaki ma.
   Wszyscy tacy sami.

 48. Czy pan Wawirowicz sie odezwie na radzie miasta bo cztery lata milczy jak grub ja wiem że milczenie jest złotem

 49. Mówię ja wam mówię tylko tandem Rysiek i Krzysiek ostatnią deską ratunku. Oczywiście razem z niezależną kancelarią. Inaczej bedzie po nas. Chłopy ratujta. Szulce, Szałki jak kadra Nawałki musza odejść. Pytanie tylko gdzie?

 50. Proszę Administrator a tego forum aby w dniu 21-10-2018 usunął wszystkie Wojtku wyborcze. Przed podjęciem tej ważnej decyzji jaką jest przed nami wyborcami wszystkim potrzeba chwili ciszy i zastanowienia.

  • Jeśli komuś potrzeba ciszy i zastanowienia, to nie wejdzie na forum.
   Na marginesie, Pan Krzysztof Szydłowski zawsze blokuje możliwość dodawania komentarzy w trakcie trwania ciszy wyborczej. Uwierz w coraz większy profesjonalizm tego człowieka.

Napisz komentarz. Przypominamy o zachowaniu kultury w pisaniu komentarzy. Nikt nie jest anonimowy w internecie. Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy bez podania przyczyny, zwłaszcza obraźliwych.

Dodaj swój komentarz.
Please enter your name here