Na kogo zagłosujesz w wyborach na burmistrza Dobrego Miasta w październiku 2018r. [sonda]

243
Znamy już wszystkie „dobromiejskie” komitety wyborcze które zarejestrowały się w Państwowej Komisji Wyborczej
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEATY HARAŃ
Wyszczególnienie Dane
Skrót nazwy KWW BEATY HARAŃ
Typ komitetu Komitet wyborczy wyborców
Adres ul. Gdańska 7 / 2, 11-040 Dobre Miasto
Pełnomocnik wyborczy Natalia Gierwiatowska
Pełnomocnik finansowy
 
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BLIŻEJ LUDZI
Wyszczególnienie Dane
Skrót nazwy KWW BLIŻEJ LUDZI
Typ komitetu Komitet wyborczy wyborców
Adres Urbanowo 11, 11-040 Dobre Miasto
Pełnomocnik wyborczy Małgorzata Krystyna Łańko
Pełnomocnik finansowy
 
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BOGDAN NAKONIECZNY
Wyszczególnienie Dane
Skrót nazwy KWW BOGDAN NAKONIECZNY
Typ komitetu Komitet wyborczy wyborców
Adres Głotowo 37, 11-040 Dobre Miasto
Pełnomocnik wyborczy Bogdan Jan Nakonieczny
Pełnomocnik finansowy
 
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW EDWARD SYMONOWICZ
Wyszczególnienie Dane
Skrót nazwy KWW EDWARD SYMONOWICZ
Typ komitetu Komitet wyborczy wyborców
Adres Nowa Wieś Mała 60, 11-040 Dobre Miasto
Pełnomocnik wyborczy Edward Symonowicz
Pełnomocnik finansowy
 
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRZYSZTOFA STRĘKOWSKIEGO
Wyszczególnienie Dane
Skrót nazwy KWW KRZYSZTOFA STRĘKOWSKIEGO
Typ komitetu Komitet wyborczy wyborców
Adres ul. Garnizonowa 9c / 2, 11-040 Dobre Miasto
Pełnomocnik wyborczy Eliza Anna Jędrzejewska
Pełnomocnik finansowy
 
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA
Wyszczególnienie Dane
Skrót nazwy KWW NASZA GMINA
Typ komitetu Komitet wyborczy wyborców
Adres ul. Łużycka 8 / 3, 11-040 Dobre Miasto
Pełnomocnik wyborczy Kazimierz Krzysztof Jasiński
Pełnomocnik finansowy
 
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWI LUDZIE-NOWE KIERUNKI
Wyszczególnienie Dane
Skrót nazwy KWW NOWI LUDZIE-NOWE KIERUNKI
Typ komitetu Komitet wyborczy wyborców
Adres Garnizonowa 5, 11-040 Dobre Miasto
Pełnomocnik wyborczy Jerzy Pakisz
Pełnomocnik finansowy
 
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDNI DOBRE MIASTO
Wyszczególnienie Dane
Skrót nazwy KWW SAMORZĄDNI DOBRE MIASTO
Typ komitetu Komitet wyborczy wyborców
Adres ul. Grunwaldzka 31, 11-040 Dobre Miasto
Pełnomocnik wyborczy Emilia Michalkiewicz
Pełnomocnik finansowy
 
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WIOLETTY NOWAK
Wyszczególnienie Dane
Skrót nazwy KWW WIOLETTY NOWAK
Typ komitetu Komitet wyborczy wyborców
Adres ul. Grudziądzka 12 / 29, 11-040 Dobre Miasto
Pełnomocnik wyborczy Józef Grygianiec
Pełnomocnik finansowy
 
  • do dnia 27 sierpnia 2018 r. podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

 
  • do dnia 27 sierpnia 2018 r. zawiadomienie odpowiednio Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwego komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego
 
  • do dnia 6 września 2018 r. zgłaszanie komisarzom wyborczym kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych
 
  • do dnia 11 września 2018 r. powołanie przez komisarzy wyborczych terytorialnych komisji wyborczych
 
  • do dnia 17 września 2018 r. utworzenie obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów
 
  • do dnia 17 września 2018 r. do godz. 24:00 zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na radnych, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy
 
  • do dnia 21 września 2018 r. podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych i możliwości głosowania przez pełnomocnika
 
  • do dnia 21 września 2018 r. zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
 
  • do dnia 26 września 2018 r. przyznanie przez Państwową Komisję Wyborczą jednolitych numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów co najmniej w połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików województw
 
  • do dnia 26 września 2018 r. do godz. 24:00 zgłaszanie gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
 
  • do dnia 28 września 2018 r. przyznanie przez komisarza wyborczego, wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim, numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do sejmiku województwa i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą
 
  • do dnia 1 października 2018 r. przyznanie przez komisarza wyborczego numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do rady powiatu i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą ani przez komisarza wyborczego wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim
 
  • do dnia 1 października 2018 r. powołanie przez komisarza wyborczego obwodowych komisji wyborczych
 
  • do dnia 1 października 2018 r. sporządzenie spisów wyborców w urzędzie gminy
 
  • od dnia 6 października 2018 r. do dnia 19 października 2018 r. do godz. 24:00 nieodpłatne rozpowszechnianie w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych audycji wyborczych przygotowanych przez komitety wyborcze
 
  • do dnia 8 października 2018 r. rozplakatowanie obwieszczeń: a) terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych, b) gminnych komisji wyborczych o zarejestrowanych kandydatach na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,
 
  • do dnia 8 października 2018 r. zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Brailleʼa
 
  • do dnia 12 października 2018 r. składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
 
  • do dnia 16 października 2018 r. składanie przez wyborców wniosków o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce ich stałego zamieszkania
 
  • w dniu 19 października 2018 r. o godz. 24:00 zakończenie kampanii wyborczej
 
 • w dniu 20 października 2018 r. przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców
 • w dniu 21 października 2018 r. godz. 7:00–21:00 głosowanie

   Zapraszamy do udziału w nieoficjalnej sondzie kandydatów na burmistrza Dobrego Miasta startujących w wyborach w 2018r.

  Na kogo oddasz swój głos w wyborach na burmistrza Dobrego Miasta w październiku 2018r.?

  Zobacz wyniki

  Loading ... Loading ...
   

Zobacz wszystkie wydarzenia