W Biskupcu 18 października obyła się ostatnia, 49 sesja Rady Miejskiej VII kadencji.

0
Biskupieccy radni zebrali się w auli Zespołu Szkół 18 października. Poza pożegnaniami, podsumowaniami i podziękowaniami, podjęli trzy uchwały. W ten sposób swoją kadencję zakończyli: Małgorzata Miśkiewicz, Katarzyna Modlak, Ewa Olczak, Roman Bartycha, Tomasz Dudzic, Paweł Gacioch, Krzysztof Jagiełło, Krzysztof Janczara, Tomasz Jarmużewski, Narcyz Klik, Mirosław Krzyżewski, Józef Mikłaszewicz, Józef Polak, Tadeusz Szczerba, Piotr Włoch.
Na sesję zostali zaproszeni stypendyści fundacji „Fundusz Ziemi Olsztyńskiej”. Burmistrz Biskupca wręczył im listy gratulacyjne i drobne upominki. W ich gronie znaleźli się studenci: Daria Jurczenia, Wojciech Przybysz, Michalina Czechowska i Wojciech Ruciński oraz uczniowie: Mariola Ciechacka, Daniel Stypik, Agata Sobolewska, Kamila Marzec, Daniel Thimm i Agata Studenna.
Szczególne podziękowania otrzymali również Starostowie tegorocznych dożynek powiatowo-gminnych państwo Magdalena Różańska-Brejnak i Andrzej Brejnak.
Po podjęciu uchwał i zatwierdzeniu zmian w budżecie przyszedł czas na podziękowania za cztery lata wspólnej pracy i nieraz trudnych dyskusji. Przewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Szczerba i burmistrz Biskupca Kamil Kozłowski z tej okazji rozdali wszystkim członkom rady pamiątkowe długopisy.
Źródło: UM Biskupiec.

Zobacz wszystkie wydarzenia