II sesja Rady Gminy Dywity 28-11-2018

0

II sesja Rady Gminy Dywity – VIII kadencja 2018 – 2023, 28-11-2018

Porządek obrad:
1. Otwarcie i ustalenie porządku sesji.
2. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Gminy Dywity.
3. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
4. Uchwała w sprawie wyboru Vice-Przewodniczącego Rady Gminy Dywity.
5. Uchwała w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dywity.
6. Uchwała w sprawie powołania Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Gminy Dywity.
7. Uchwała w sprawie powołania Komisji Budżetu Rady Gminy Dywity.
8. Uchwała w sprawie powołania Komisji Inwestycji Rady Gminy Dywity.
9. Uchwała w sprawie powołania Komisji Społecznej Rady Gminy Dywity.
10. Uchwała w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Dywity.
11. Uchwała w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Gminy Dywity.
12. Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Dywity.
13. Uchwała w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dywity na lata 2018 – 2026.
14. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany w budżecie Gminy Dywity na 2018 r.
15. Uchwała w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w południowej części miejscowości Kieźliny.
16. Uchwała w sprawie ustanowienia uprawnień do zwolnień i ulg za przejazdy wykonywane lokalnym transportem zbiorowym na terenie Gminy Dywity.
17. Sprawy różne.

Zobacz wszystkie wydarzenia