Zakończono realizację projektu pn. „Kompleksowa budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej oraz kulturalnej w Gminie Kolno”

0
Zakończono realizację projektu pn. „Kompleksowa budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej oraz kulturalnej w Gminie Kolno” w ramach, którego wybudowano dwa nowoczesne place zabaw w miejscowościach Bęsia i Kabiny oraz wyremontowano pomieszczenia budynku świetlicy wiejskiej w Kabinach.

Inwestycji dokonano dzięki dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Efekty pracy przedstawiamy w galerii.
Źródło: UG Kolno

Zobacz wszystkie wydarzenia