Apel z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku

0
12 października br. w Szkole Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej. Rozpoczął się wprowadzeniem sztandaru i odśpiewaniem hymnu narodowego.

Pani Dyrektor Irena Jędruszewska serdecznie i gorąco powitała wszystkich zgromadzonych w sali widowiskowej. Na uroczystość przybyli: Artur Wrochna – Burmistrz Olsztynka, Bogusław Kowalewski – Zastępca Burmistrza Olsztynka, Alicja Woźnicka – Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Olsztynku, Mirosław Obrębski – Dyrektor Zespołu Administracji Szkół i Przedszkoli w Olsztynku, podharcmistrz Sławomir Nieciecki – Drużynowy XIII Drużyny Harcerskiej „Non Nobis”, Romuald Hodyra – Prezes Oddziału ZNP w Olsztynku, Agnieszka Pieczara – Przewodnicząca Rady Rodziców, Danuta Bondaruk – Przewodnicząca Rady Szkoły, Małgorzata Przybułowska – Prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gimnazjum „Pro Gimnazjum”, Michał Grzeszczak – Prezes UKS „Olimpijczyk” oraz nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi szkoły, rodzice i uczniowie.

Jako pierwszy zabrał głos Artur Wrochna, który złożył życzenia wszystkim pedagogom i podziękował za ich pracę. Następnie wystąpiła Agnieszka Pieczara. Przewodnicząca Rady Rodziców podkreśliła profesjonalizm, otwartość i współpracę nauczycieli z rodzicami. Jako dowód tej współpracy podała przykład wygranego projektu, na który zagłosowali i nauczyciele i rodzice uczniów naszej szkoły. Dzięki temu projektowi na dziedzińcu szkoły powstanie plac zabaw dla uczniów „Zajezdnia tramwajowa”.

Następnie zabrała głos Pani Dyrektor Irena Jędruszewska, która podkreśliła, że bez władz samorządowych i rodziców szkoła by nie istniała. Rodzice wspierają nas we wszystkich działaniach realizowanych w szkole. Złożyła życzenia zdrowia, realizacji planów osobistych i zawodowych wszystkim nauczycielom, rodzicom i opiekunom dzieci życzyła, aby współpraca układała się coraz lepiej, a wszystkim uczniom – sukcesów edukacyjnych, które pozwolą im rozwijać talenty i pasje.

Za pracę i zaangażowanie nauczyciele zostali nagrodzeni. Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty przyznał nagrodę pracownikowi naszej szkoły. Pan Artur Wrochna i pani Alicja Woźnicka wręczyli nauczycielom dwie nagrody ufundowane przez Burmistrza Olsztynka. Dyrektor szkoły przyznała 9 nagród nauczycielom i 14 pracownikom administracji i obsługi szkoły.

Po wręczeniu nagród Dyrektor szkoły poinformowała wszystkich zgromadzonych, że dwoje uczniów z naszej szkoły znalazło się w gronie laureatów konkursów w których wzięli udział. Są to: Martyna Kozłowska – otrzyma nagrodę Marszałka, została laureatką XV Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego i Grafiki Komputerowej „Rodzina i dom fundamentem Ojczyzny”; opiekunem jest p. Jacek Kamieniecki oraz Maksymilian Pokrzywnicki, który za swoją pracę nadesłaną na konkurs ogłoszony w ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” został nagrodzony bezprzewodowym zestawem muzycznym z technologią bluetooth marki Sony; opiekunem jest p. Małgorzata Pingot.

Program artystyczny został przygotowany przez uczniów klas pierwszych, którzy pod kierunkiem p. Moniki Wieczorek i p. Edyty Deorockiej oraz uczennicy kl. VIII a Kingi Lewandowskiej wykonali taniec nowoczesny, prezentując piękne i barwne stroje. Uczniowie Szkoły Muzycznej wykonali utwory muzyki poważnej. Okolicznościową dekorację przygotowała p. Małgorzata Pingot.

Po części artystycznej uczniowie zaprezentowali społeczności uczniowskiej sztandar i jego symbolikę. Następnie nastąpiło uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych. Rada Rodziców ufundowała najmłodszym uczniom szkoły paczkę słodkości, a rodzice przygotowali w auli poczęstunek i niespodzianki.

Danuta Salamon
Źródło: UM Olsztynek

Zobacz wszystkie wydarzenia