V sesja Rady Gminy Stawiguda. 2019-01-17

0

V sesja Rady Gminy Stawiguda, która odbyła się dnia 17 stycznia 2019 r. (czwartek) o godz. 16:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Stawigudzie przy ul. Leśnej 2.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności. 
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Przyjęcie projektów uchwał w sprawie:
  1. udzielenia przez Gminę Stawiguda pomocy finansowej Powiatowi Olsztyńskiemu w formie dotacji celowej na przebudowę drogi powiatowej;
  2. przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021;
  3. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 r.;
  4. zatwierdzenia planu pracy Komisji skarg, wniosków i petycji na 2019 r.;
  5. zmiany Uchwały Rady Gminy Nr III/19/2018 z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiguda na lata 2019 – 2029;
  6. zmian w budżecie gminy Stawiguda na 2019 rok;
 5. Przyjęcie oświadczenia w sprawie ustawienia sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi DK 51 z drogą DP1374N.
 6. Sprawy różne.
 7. Zakończenie obrad  V sesji Rady Gminy.                                                   

Przewodniczący Rady
 /-/ Grzegorz Kołakowski 

Zobacz wszystkie wydarzenia

Napisz komentarz. Przypominamy o zachowaniu kultury w pisaniu komentarzy. Nikt nie jest anonimowy w internecie. Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy bez podania przyczyny, zwłaszcza obraźliwych.

Dodaj swój komentarz.
Please enter your name here