I sesja Rady Miasta Olsztyna. 2018-11-30

0

Uprzejmie informuję, iż w oparciu o postanowienie z dnia
9 listopada 2018 roku Komisarza Wyborczego w Olsztynie, Pana Mariusza Stachowiaka, zwołuje się I sesję Rady Miasta Olsztyna kadencji 2018-2023:
I część – na dzień 22 listopada br., na godz. 11:00, w sali sesyjnej (215) Urzędu Miasta Olsztyna przy ul. Wyzwolenia 30.
Porządek obrad:
1. Otwarcie przez Radnego Seniora I sesji Rady Miasta Olsztyna.
2. Wręczenie przez przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej nowo wybranym radnym zaświadczeń o wyborze.
3. Ślubowanie radnych Rady Miasta Olsztyna.
4. Stwierdzenie prawomocności obrad (quorum).
5. Wybór przewodniczącego Rady Miasta Olsztyna.
6. Wybór wiceprzewodniczących Rady Miasta Olsztyna.

Uprzejmie informuję, iż w oparciu o postanowienie z dnia
9 listopada 2018 roku Komisarza Wyborczego w Olsztynie, Pana Mariusza Stachowiaka, zwołuje się I sesję Rady Miasta Olsztyna kadencji 2018-2023:

II część – na dzień 23 listopada br., na godz. 9:00, w Urzędzie Miasta Olsztyna przy pl. Jana Pawła II 1 w sali 219.
1. Ślubowanie Prezydenta Olsztyna, wybranego w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 roku.

Nagranie audio z sesji Rady Miasta:

część 1

część 2

ślubowanie Piotra Grzymowicza na Prezydenta Olsztyna

Zobacz wszystkie wydarzenia