VII-a sesja Rady Miejskiej w Dobrym Mieście. 2019.02.28

0

Informuję, że VII-a sesja Rady Miejskiej w Dobrym Mieście odbędzie się  28 lutego 2019 r., tj. czwartek o godz. 10.00 w sali spotkań Centrum Kulturalno – Bibliotecznego w Dobrym Mieście, przy ul. Górnej 1 A.

Natomiast posiedzenia Komisji Rady Miejskiej odbędą się w Urzędzie Miejskim w Dobrym Mieście, przy ul. Warszawskiej 14 (sala narad) w dniach:  

 1.  Komisja Budżetu – 25.02.2019 r. o godz. 15.00
 2.  Komisja Oświaty – 26.02.2019 r. o godz. 10.00
 3.  Komisja Rozwoju Obszarów Wiejskich – 27.02.2019 r. o godz. 10.00

Przewodniczący Rady Miejskiej
            /-/
Ryszard Łańko

 

Porządek obrad 
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście w dniu 28 lutego 2019 r.:

    1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
    2. Przedstawienie porządku obrad oraz wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
    3. Przyjęcie protokołów z ostatnich sesji.
    4. Informacja o pracy Burmistrza między sesjami.
    5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok. – druk nr 1
    6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na dofinansowanie wojewódzkiej jednostki budżetowej powołanej pn. Biuro Regionalne Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli. – druk nr 2  
    7. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy Dobre Miasto. – druk nr 3
    8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/11/2014 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 18 grudnia 2014 r. dotyczącej wyznaczenia przedstawicieli Gminy Dobre Miasto do Zgromadzenia Warmińskiego Związku Gmin. – druk nr 4
    9.  Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu dostarczenia wody i odprowadzania ścieków. – druk nr 5
    10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. – druk nr 6 
    11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej w Dobrym Mieście i utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Dobrym Mieście i nadania statutu. – druk nr 7
    12. Wolne wnioski.
    13. Zamknięcie obrad.

Zobacz wszystkie wydarzenia