Akademia nowoczesnych szkół Gminy Olsztynek

0
Projekt „Akademia nowoczesnych szkół Gminy Olsztynek” dofinansowany ze środków europejskich w kwocie: 1 300 723,91zł realizowany jest od 3 września 2018r. w czterech szkołach naszej gminy. Poszczególne placówki rzetelnie przygotowywały się do rozpoczęcia zajęć dodatkowych, prowadziły rekrutację i przygotowywały listy potrzebnych pomocy. Te wszystkie działania koordynuje Katarzyna Hacia.

Jak wygląda praca w projekcie w naszej szkole? Kto uczestniczy w zajęciach dodatkowych? Na czym polega przygoda uczniów z projektem?

Zajęcia, które rozpoczęły się w siedemnastu grupach 2 stycznia 2019r., przyciągnęły stu jedenastu beneficjentów z klas IV- VIII. Odbywają się one po lekcjach i część uczniów spoza Olsztynka ma zapewniony odwóz do domu. Nasza szkoła postawiła na formy rozwijające i w ten sposób znacznie wzbogaciła się oferta zajęć pozalekcyjnych.

Dzieci bowiem w atrakcyjny sposób pogłębiają kompetencje kluczowe oraz doskonalą znajomość technologii informacyjnych. Eksperymentują na zajęciach z fizyki, chemii czy matematyki oraz obcują z językiem angielskim i niemieckim w małych grupach. To wszystko odbywa się pod czujnym okiem wykwalifikowanej kadry oraz za pośrednictwem licznych pomocy zakupionych ze środków projektu. Wymienić tu należy dwie tablice interaktywne, o które wzbogaciła się szkoła, tablety czy laptopy będące na wyposażeniu nowo utworzonej mobilnej pracowni TIK.

Do dyspozycji uczniów są także zestawy klocków „Lego” do nauki programowania. Kolejne pomoce – do eksperymentowania na fizyce, matematyce, biologii czy chemii zostaną zakupione niebawem i będą wykorzystywane także na innych lekcjach. Dzięki nim nauka nie będzie nudnym przekazywaniem wiedzy, ale przede wszystkim przygodą i samodzielnym poszukiwaniem. To, czego się dotknie i samodzielnie skonstruuje, zapamiętane zostanie z pewnością lepiej, niż to, o czym opowie nauczyciel.

Projekt zakłada przede wszystkim doskonalenie kompetencji matematycznych i naukowo-technicznych, gdyż takie wymagania stawia przed młodym pokoleniem współczesny szybko rozwijający się świat techniki oraz rynek pracy. To właśnie zapewniają prowadzący zajęcia „Akademii…” w naszej szkole.

Uczniowie korzystają zatem chętnie z tej bogatej oferty, uczestnicząc w kilku zajęciach w ramach projektu także jako wolni słuchacze. Nie straszne są im także perspektywy przychodzenia na niektóre zajęcia w soboty. Oprócz wyżej wymienionych atrakcji, które zapewniają prowadzącym zajęcia projektowe sukces edukacyjny, wymienić należy ciekawość poznawczą uczniów oraz niepowtarzalną atmosferę na zajęciach.

Uczniowie spotykają się w grupach ośmioosobowych – innych niż zespół klasowy, do którego są przyzwyczajeni. Dlatego mają możliwość wymiany energii i poznania nowych przyjaciół. Pięcioro uczniów naszej szkoły otrzymało roczne stypendium ze środków projektu, które wykorzystają oni do rozwijania swoich zdolności i zainteresowań.

Kształcimy zatem pokolenie niebojących się wyzwań młodych ludzi, którzy z technologią informacyjną są za pan brat i niejeden eksperyment mają za sobą.

Szkolny opiekun projektu Anna Ciesielska, Źródło: UM Olsztynek

Zobacz wszystkie wydarzenia