Dzień otwarty w Szkole Podstawowej nr 3 w Biskupcu.

0

Przyszli pierwszoklasiści z rodzicami byli gośćmi w Szkole Podstawowej nr 3 w Biskupcu.

Dzień Otwarty odbył się w sobotę 9 marca. Dyrektor Bożena Lasocka w nowo wyremontowanej sali gimnastycznej przywitała przyszłych uczniów i ich rodziców. W trakcie spotkania młodzież z klasy 8a w prezentacji multimedialnej przedstawiła ofertę zajęć pozalekcyjnych oraz najciekawsze informacje o działaniu placówki.

Goście obejrzeli występy grupy Cheerleaders Biskupiec składającej się, między innymi, z uczennic szkoły. 
Rozstrzygnięty został konkurs plastyczny „Moja aktywna rodzina”, który cieszył się ogromnym zainteresowaniem wśród przedszkolaków. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody.

Występ chóru szkolnego uświetnił część artystyczną, po której goście udali się na zwiedzanie szkoły. Dzieci brały udział w ciekawych i aktywizujących zajęciach, a rodzice spędzali czas w kawiarence, gdzie mogli porozmawiać z nauczycielami, którzy służyli swoją wiedzą na temat kształcenia i wychowania.

Zobacz wszystkie wydarzenia