Paweł Paszkiewicz nowym Sołtysem sołectwa Głotowo

6

W dniu 21 marca 2019 roku w Głotowie odbyło się zebranie wiejskie na którym wybrano Sołtysa oraz Radę Sołecką.
Sołtysem Sołectwa Głotowo został wybrany Paweł Paszkiewicz. Podczas zebrania mieszkańcy Głotowa mieli okazję omówić najważniejsze problemy z obecnym Burmistrzem Jarosławem Kowalskim.

 

 

.

Zobacz wszystkie wydarzenia