Czy wybory w Nowej Wsi powinny zostać unieważnione? [SONDA]

141

Zapraszamy do dyskusji na temat wniosku mieszkańców Nowej Wsi, który dotyczy unieważnienia wyborów Sołtysa sołectwa Nowa Wieś.

„W dniu 18 marca 2019 roku w Nowej Wsi Małej odbyło się zebranie wiejskie na którym wybrano Sołtysa oraz Radę Sołecką.
Ponownie na Sołtysa wybrano Krystynę Łowczyk. Podczas zebrania mieszkańcy Nowej Wsi Małej mieli okazję omówić najważniejsze problemy związane z wioską.”

Jak również do głosowania w naszej sondzie.

Czy wybory Sołtysa w Nowej Wsi powinny zostać unieważnione?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...

.

 

Zobacz wszystkie wydarzenia