Jarosław Borowik wybrany na Przewodniczącego Zarządu Rady Osiedla Przysiółek Górny w Dobrym Mieście.

0

W dniu 09 kwietnia 2019 roku w Dobrym Mieście odbyło się zebranie Osiedla Przysiółek Górny w Dobrym Mieście na którym wybrano Przewodniczącego Zarządu oraz Radę Osiedla Przysiółek Górny.

Przewodniczącym Zarządu Rady Osiedla Przysiółek Górny w Dobrym Mieście został wybrany Jarosław Borowik. Podczas zebrania mieszkańcy osiedla mieli okazję omówić najważniejsze problemy.

.

 

Zobacz wszystkie wydarzenia