Izabela Kanabrocka-Szulęcka nowym Przewodniczącym Zarządu Rady Osiedla Śródmieście w Dobrym Mieście.

33

W dniu 11 kwietnia 2019 roku w Dobrym Mieście odbyło się zebranie Osiedla Śródmieście w Dobrym Mieście na którym wybrano Przewodniczącego Zarządu oraz Radę Osiedla Śródmieście.

Przewodniczącym Zarządu Rady Osiedla Śródmieście w Dobrym Mieście została wybrana Izabela Kanabrocka – Szulęcka. Podczas zebrania mieszkańcy osiedla mieli okazję omówić najważniejsze problemy.

.

Zobacz wszystkie wydarzenia