Agnieszka Witkowska Przewodniczącym Zarządu Rady Osiedla Przysiółek Dolny w Dobrym Mieście

4

W dniu 16 kwietnia 2019 roku w Dobrym Mieście odbyło się zebranie Osiedla Przysiółek Dolny w Dobrym Mieście na którym wybrano Przewodniczącego Zarządu oraz Radę Osiedla Przysiółek Dolny.

Przewodniczącym Zarządu Rady Osiedla Przysiółek Dolny w Dobrym Mieście została wybrana Agnieszka Witkowska. Podczas zebrania mieszkańcy osiedla mieli okazję omówić najważniejsze problemy.

.

Zobacz wszystkie wydarzenia