Stanisława Kriegs wybrana na Sołtysa sołectwa Kosyń

0

W dniu 16 kwietnia 2019 roku w Kosyniu odbyło się zebranie wiejskie na którym wybrano Sołtysa oraz Radę Sołecką.

Sołtysem Sołectwa Kosyń została wybrana Stanisława Kriegs. Podczas zebrania mieszkańcy Kosynia mieli okazję omówić najważniejsze problemy.

.

Zobacz wszystkie wydarzenia