XI-a sesja Rady Miejskiej w Dobrym Mieście. 2019-05-30.

14
Przewodniczący Rady Miejskiej informuje, że w dniu 30 maja 2019 r., tj. czwartek o godz. 14.30 w sali spotkań Centrum Kulturalno – Bibliotecznym w Dobrym Mieście, przy ul. Górnej 1A odbędzie się XI-a sesja Rady Miejskiej w Dobrym Mieście, zwołana na wniosek burmistrza w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.).
 
 
Porządek obrad sesji:
 
  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dobrym Mieście.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy i statutu samorządowej instytucji kultury Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Dobrym Mieście.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska w zakresie wszczęcia procedury określenia herbu, flagi i pieczęci Dobrego Miasta.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do inicjatywy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego dotyczącej Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego od 2019 roku.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
  8. Zamknięcie obrad.

 

Zobacz wszystkie wydarzenia