Uchwała o budżecie obywatelskim w Dobrym Mieście nieważna. Wszystko przez Przewodniczącego Rady Miejskiej.

66

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR PN.4131.468.2019 WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO z dnia 28 sierpnia 2019 r.

Działając na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), stwierdzam nieważność uchwały Nr XIV/79/2019 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Dobre Miasto konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego.

Uzasadnienie
Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym, Rada Miejska w Dobrym Mieście, przyjęła uchwałę w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Dobre Miasto konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego.

W niniejszej sprawie, doszło do rażącego naruszenie procedury podejmowania uchwał.
Regulacja dotycząca przebiegu obrad na sesji rady gminy należy, w przeważającej części, do materii objętej statutem. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, organizację wewnętrzną oraz tryb pracy rady i komisji powoływanych przez radę, a także zasady tworzenia klubów radnych, określa statut.

W Statucie Gminy Dobre Miasto, przyjętym uchwałą nr XVIII/122/2015 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 29 grudnia 2015 r., w § 37 ustalono w ust. 1, że po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący kończy sesję, wypowiadając formułę: „Zamykam sesję Rady Miejskiej w Dobrym Mieście”, a w ust. 2, iż czas od otwarcia do zakończenia uważa się za czas trwania sesji.

Organ nadzoru na postawie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Dobrym Mieście, odbytej w dniu 8 sierpnia 2019 r. ustalił, że Przewodniczący Rady Miejskiej w Dobrym Mieście poddał pod głosowanie uchwałę nr XIV/79/2019 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Dobre Miasto konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego, już po zamknięciu ww. sesji.

Tym samym, głosowanie nad przedmiotową uchwałą miało miejsce poza sesją Rady Miejskiej w Dobrym Mieście. Należy zauważyć, że zgodnie z zasadą sesyjnego systemu prac, rada, jako organ kolegialny, może podejmować rozstrzygnięcia ze skutkiem prawnym tylko na sesjach (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego Sygn. akt II OSK 1458/13).
Zdaniem organu nadzoru, procedowanie z naruszeniem wymogów statutowych ww. uchwały, jest niezgodne z prawem, a uchwała podjęta w takim trybie jest nieważna
Mając na uwadze powyższe rozstrzygnięto, jak na wstępie. DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 2 września 2019 r. Poz. 4282

Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia, za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie w terminie 30 dni od daty jego otrzymania.

WOJEWODA WARMIŃSKO-MAZURSKI
Artur Chojecki

Głosowanie odbyło się podczas XIV-a sesji Rady Miejskiej w Dobrym Mieście. Temat główny budżet obywatelski. 2019-09-08
Porządek obrad sesji:
 
 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Dobre Miasto konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego.
 4. Zamknięcie obrad.

 

Zobacz wszystkie wydarzenia

66 KOMENTARZE

 1. hahahaha Taka ta świeta nasza trójca przewodniczących idealni nie omylni !!!! A tu co Cisneli kowalskiemu a sami wala babole !!!! Takie to wszystko jest mądre i idealne pewnie Haraniowa zapomiala SMS napisac do swojego manekina Wasilewskiej o tym ze trzeba przeczytac uchwale itd a nie zamykac obrady !!!

   • Dokładnie. Łańko pomylił się. Błąd rzecz ludzka. Nie do pojęcia jet to dlaczego nie zareagował sekretarz (burmistrz nieobecny, zastępca uciekł). Prawnik też nie zareagował. Dlaczego oni milczeli? Dlaczego nic przez miesiąc nie powiedzieli? Od pilnowania procedur jest urząd.

    • Właśnie. Sekretarz i prawnik powinni znać procedury. Z tego co pamietam Przewodniczący zamknął obrady za wcześnie a Wieceprzewodnicząca przeczytała uchwałę. Nie wymyślaj smsów Edek tylko sołtys.

    • Dokładnie.
     Dlaczego nikt nic przez miesiąc nie powiedział? Ktoś przecież wiedział, że głosowanie odbyło się po zamknięciu Sesji? A jeżeli wiedział (li) a nie poinformował Przewodniczącego i Radnych to czy jest to zgodne z prawem?

     • A co to za wtyki do pani od etyki.
      Gdzie ta nasza pseudo polityka, gdzie etyka. Nie wymagajmy zbyt wiele od pseudo etyka co się bawi w pseudo polityka.

    • No tak teraz to rzecz ludzka, a jak chodziłoby o Kowalskiego to, że niedokształcony i niszczy gminę, celowe układy i rożne inne epitety. Hipokrytki !!!! Mimo, że nie jesteście z PIS-u stosujecie dokładnie ich metody! No tak ale zapomniałbym Pani Joannie to jak wiatr powieje … dziś tu jutro gdzie indziej i jakoś to się unosi cały czas na powierzchni.

     • Nie uogólniaj. Daleko w ten sposób nie zajdziesz. Co najwyżej do frustracji. Kowalski nie ma poczucia winy. Łańko przeprasza i bierze na siebie. Taka subtelna różnica.
      Odpowiedz, dlaczego Kowalski nie zawiadomił Łańki? Jak to usprawiedliwisz? Że jakaś p. Joanna to czy tamto? Kowalski jest burmistrzem czy owa Joanna?
      Kto powinien wyznaczać standardy?
      Czy jeśli Kowalski dostawał piany na sesjach to Trzaskowski albo Harań też się tak zachowywali? Nie. Trzymali poziom.

 2. Błędy popełnia każdy. Nie tylko Przewodniczący Łańko. Pan Prawnik także, kiedy Ustawa o połączeniu OSiR i CKB z powodu błędu prawnego została uchylona prze Wojewodę.
  Pan Przewodniczący powinien podejść do tego z twarzą, przyznać się do błędu i przeprosić za pomyłkę.

  • Aramowiczowa? Gdzie był sekretarz? Dlaczego nie zareagował? Prawnik też twierdził, że jest prawnikiem wszystkich.

   • Przewodniczący tak bardzo chciał uchwalenia tego budżetu, szybko zaczął głosowanie, popełnił błąd i nikt nie zdążyłby zareagować. Dopiero po fakcie wiceprzewodnicząca zorientowała się, że nie odczytano uchwały.

    • Kowalski i Kobylińska (zwłaszcza ona) tak bardzo nie chcieli uchwalenia tego budżetu, że jedyną winą Łańki jest brak zachowania czujności wobec tych dwojga.
     Łańko naiwnie założył, że gra z zawodnikami, którzy jak on grają honorowo i uczciwie. Może teraz Łańko pojmie, z kim naprawdę ma do czynienia.

     • To nie burmistrz i radna Kobylińska uchylają uchwały podjęte z naruszeniem procedur, tylko organ nadzorczy. Dlatego Twoja teoria spiskowa nie ma sensu.

     • Czy ktoś tu twierdzi, że to ,,burmistrz i radna Kobylińska uchylają uchwały”? Też uważam, że to uchylenie jest im bardzo na rękę. Tyle i tylko tyle. Na następnej sesji dowiemy się więcej.
      Jedno jest pewne. Nigdy do tej pory w poprzednich kadencjach nie było takiego przypadku. Urzędnicy i prawnik zawsze reagowali na błąd formalny przy podejmowaniu uchwały.

     • Kamieni Kupo, może i ciemny lud to kupi, że organ nadzorczy uchylił sam z siebie uchwałę, ale każdy zdrowo myślący obywatel widzi i wyczuwa w tym całym zamieszaniu spisek niemiłościwie nam panującego. To upadek samorządu, to żenujące zachowanie tych którym tak bardzo zależało na tym żeby budżetu obywatelskiego nie uchwalić.

  • Moze szkoda, że nie dostała? Skoro nikt z obecnych urzędników (sekretarz, radca…) się zupełnie nie zna, to przydałby się jakiś sms od kompetentnej osoby 🙂

 3. PYTANIE
  Od początku do końca Prawnik był obecny na tej Sesji. Jest zatrudniony po to aby Sesja i głosowania przebiegały zgodnie z PRAWEM.
  Dlaczego nie zareagował, że głosowanie zostało przeprowadzone po zamknięciu Sesji przez Przewodniczącego Łańkę. Chyba rolą prawnika jest zareagowanie na to uchybienie i pouczenie Przewodniczącego, że Sesja powinna być powtórzona ze wzgledu na błąd w głosowaniu. Dlaczego tego nie zrobił ?Przecież po to jest prawnikiem a Przewodniczący i Radni nie są prawnikami.

  Pytanie: Czy biorąc pod uwagę powyższe Przewodniczący i Rada może się odwołać od Decyzji Wojewody ze względu na brak reakcji Prawnika który był obecny na tej Sesji i czuwał nad prawidłowością przebiegu Sesji i głosowania?

  • Za prawidłowy przebieg sesji odpowiada przewodniczący.
   Nie istnieje coś takiego jak „powtórzenie sesji”.

   • Za to istnieje coś takiego, jak otworzenie kolejnej sesji. To wie prawnik i doświadczony urzędnik.

   • Jeżeli nie istnieje coś takiego jak „powtórzenie sesji” (tego nie wiem) to zapewne jest coś takiego jak ponowne głosowanie i naprawienie błędu z pomcą Prawnika, który przede wszystkim powinien zareagować na ten błąd natychmiast na tej Sesji.
    Dlaczego prawnik nie zaregował na błąd i nie pouczył Przewodniczącego i Radnych? Przecież po tam jest? Czyż nie?

  • Już niektórzy forsują teorię, że to ‚Przewodniczący Rady dokonał rażącego złamania procedury głosowania’ a przecież przewodniczący Łańko nie jest doświadczony aż tak. Skąd Łańko miał wiedzieć, że to był rażący błąd? Od tego jest prawnik właśnie. Był na sesji. Co robił sekretarz? Co robili inni doświadczeni urzędnicy obecni na sesji?

   • Pan Przewodniczący zamknął Sesję. Następnie, Pani Aramowicz powiedziała, że Uchwała nie została przeczytana a Pan Łańko przeprosił za pomyłkę. Pani Aramowicz odczytała Uchwałę a Pan Łańko przeprowadził ponownie głosowanie. Fakt, że stało sie to po tym kiedy Pan Łańko zamknął Sesję.
    Gdyby powiedział, że przywraca obrady Sesji a Uchawała byłaby odczytana i ponownie przeprowadzone głosowanie to wszystko byłoby zgodnie z prawem? Jeżeli tak to dlaczego Prawnik nie zareagował?

    • Bo teraz sesje są nagrywane i mają rangę protokołu. To kiedyś można było udać durnia i do protokołu wpisać co się chciało. Teraz każdy, w tym wojewoda, może sobie sesję obejrzeć w Internecie. I wychodzą kwiatki. „Zamykam sesję I do widzenia”.

     • A wojewoda siedzi i ogląda wszystkie sesje z województwa żeby wyłapać takie kwiatki 😂

 4. Znowu robienie pod górkę. Nasz kochany prawnik i pracownicy urzędu znowu dali Ciała. Prawnik po raz kolejny spij jak kogut na jajkach. Zwolnić gościa on się do niczego nie nadaje. I to jeszcze dyscyplinarnie.
  Jarek nie otaczaj się miernotami to prowadzi do zguby.

 5. Skąd wojewoda miał protokół z sesji, skoro w rozstrzygnięciu powołuje się na rzeczony protokół. Co więcej protokół nie jest jeszcze przyjęty przez Radę, Rada na sesji zawsze zatwierdza protokół z poprzedniej sesji. Coś mi tu nie gra. Od kiedy wydział nadzoru przy sprawdzaniu zgodności uchwał z obowiązującym prawem zapoznaje się z protokołami z sesji. Czy protokóły z sesji są wysyłane do wojewody celem ich zatwierdzenia?

 6. A w gazecie pisali, że tacy święci tacy do przodu, tylko ten burmistrz przeszkadza. Burmistrza na sesji nie było i taka wtopa. Mamy dziesięciu burmistrzów jeden lepszy od drugiej….

 7. Ha ha ha oceniają samego siebie dla mnie to najlepszy burmistrz. Burmistrz który jest blisko ludzi. Stary układ kwiczy…

 8. No i sprawa się rypła, dzięki komu oczywiście dzięki burmistrzowi, bo nie kto inny jak on złożył donos na radnych, wkrótce się o tym przekonacie. A Państwo radni nie miejcie wyrzutów sumienia, tylko ten kto nic nie robi się nie myli.

  • No Jarek nieładnie, podpieprzać swoich ziomków w celu wybielania siebie i realizacji własnych chorych pomysłów. Nie słuchaj swoich doradców. Mówiłem ci o tym ostatnio a ty dalej swoje. Jedziesz ostro w dół. Na następną kadencję nie ma szans.

 9. Nie rozumiem ludzi, którzy cieszą się z tego, że została uchylona uchwała. Przeciez przy realizacji projektów z budżetu obywatelskiego to mieszkańcy bezpośrednio decydują o wydatkowaniu części budżetu. A jeśli chodzi o pomyłkę a raczej niewiedzę przewodniczącego to słusznie zwracają uwagę co nie którzy na postawę prawnika . Któż inny jak nie on powinien zareagować. Mieszkańcy DM powinni się cieszyć, że mają takich radnych którzy walczą o budzet obywatelski.

 10. Dziś rano w Radio Olsztyn była audycja o BO. Poruszono m.in. temat uchylonej ustawy z Dobrego Miasta. Czyżby ni to etyczka ni to polityczka użyła swoich macek do rozdmuchania tematu w lokalnych pisowskich mediach?
  Smutne jest to, że osoby które nic, zupełnie nic przez długie lata nie zrobiły dla miasta, dziś dalej grają na emocjach u ludzi o niezbyt lotnych rozumkach.
  Panie Łańko, proszę się nie przejmować. Takich ludzi nam w Radzie trzeba. Czworo bezpłciowych radnych to zdecydowanie za dużo. Polityczni statyści za publiczne pieniądze. Jeden „niemowa” , drugi piszący do Urzędu pisma o fałszywej treści, trzeci z ambicją na zastępcę, a czwarta…
  Smutne też jest to, że jakieś ludziki związane z DM sto lat tamu (jeden olsztyniak, druga lidzbarszczanka) próbują nam wmówić, że mamy raj na ziemii. Była radna chce gonić Lidzbark Warm. Z czym do ludu? My z każdym dniem cofamy się o lata świetlne, Oni ciągle do przodu. A skoro już mowa o świetle to może pani etyczka niech zabierze głos w sprawie panujących u nas egipskich ciemności. Wszystko jest tak jak w każdym NORMALNYM mieście?

   • Jest pismo potwierdzające o donosie przez Kowala, celowo wysłał protokół i nagranie. Brawo burmiszcz, lepiej wydawać na artykuły czy zloty aniżeli dać możliwość zadecydowania mieszkańcom.

   • Może wyjawiać anielsko-diabelskim głosem kłamstwa swe.
    Plugawe pisowskie macki pchać wszędzie.
    Kumate ludzie nie nabiorą się.

 11. Mimo politycznej wojenki w DM uważam że od tego jest prawnik, żeby zwracać uwagę na takie uchybienia i reagować od razu. Już drugi raz nawalil…

  • Z ogromnym zażenowaniem muszę przyznać, że odnoszę wrażenie że prawnik nie jest za bardzo zainteresowany tym co się dzieje na sesji. Gościa bardzo absorbuje nitka przy mankiecie koszuli czy gil w nosie. Jego wypowiedzi i uwagi do Radnych są nie na miejscu i bardzo niestosowne. A co najważniejsze: jest to gość na usługach władcy a nie całej gminy. Wnoszę więc o podjęcie uchwały aby wynagrodzenie za marnej jakości usługi wypłacał mu władca ze swojej kieszeni, a nie z moich podatków.

  • DO Ja To nie jest żadna polityczna wojenka. To walka o normalność.
   Prawnik jest całkiem bystry. Ma sporą wiedzę. Na pewno zwrócił uwagę, że uchwała została podjęta z rażącym naruszeniem prawa.
   Zastanów się lepiej nad tym, kto zabronił prawnikowi poinformować o tym Przewodniczącego. Zastanów się, dlaczego tak się stało.
   Chyba nie sądzisz, że ktoś taki jak Kowalski był w stanie sam napisać takie pismo do Wojewody.
   Już jego ,,spece” od marketingu politycznego zrobili z niego menadżera klasy światowej. Teraz jeszcze dojdzie znawca prawa?

Napisz komentarz. Przypominamy o zachowaniu kultury w pisaniu komentarzy. Nikt nie jest anonimowy w internecie. Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy bez podania przyczyny, zwłaszcza obraźliwych.

Dodaj swój komentarz.
Please enter your name here