XV-a sesja Rady Miejskiej w Dobrym Mieście. Transmisja na żywo

103
XV-a sesja Rady Miejskiej w Dobrym Mieście.
Porządek obrad sesji:
 
  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Dobre Miasto konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego.
  4. Zamknięcie obrad.

 

Zobacz wszystkie wydarzenia