Ponad 1 mln zł trafi do szpitali w Dobrym Mieście i Biskupcu.

0
Zarząd Powiatu spotkał się z Andrzejem Zakrzewskim, dyrektorem Warmińsko-
Mazurskiego Oddziału NFZ, który przedstawił nową sytuację finansowania
powiatowych placówek zdrowia.

Chodzi o dodatkowe środki z dotacji budżetowej, jakie w wysokości 15 mln zł trafią do
szpitali I i II stopnia referencyjności województwa warmińsko – mazurskiego, czyli szpitali
powiatowych. To pieniądze, które szpitale mogą przeznaczyć na podwyżki i na problemy, z
którymi się borykają: regulację zobowiązań wobec pracowników, usługodawców. Zespół
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście może liczyć na 130 tys. zł, a Szpital
Powiatowy w Biskupcu ok. 900 tys. zł.

– To bardzo dobre wiadomości zarówno dla naszych placówek, jak i samorządu, bo dzięki tejdotacji Powiat nie będzie musiał z własnego budżetu dofinansowywać bieżącej działalności szpitali, jak to się zdarza w wielu innych powiatach. Większość środków trafi do szpitali jeszcze we wrześniu, a reszta do końca grudnia. Jest jeszcze jeden plus, mianowicie jeśli okaże się, że ta dotacja zostanie właściwie wydatkowana, szpitale będą mogły liczyć na utrzymanie podobnego poziomu finansowania NFZ na przyszły rok. Cieszą mnie też słowa dyrektora Zakrzewskiego o wysokim poziomie usług w szpitalach w Dobrym Mieście i
Biskupcu, a także o tym, że są dobrze prowadzone – mówi Andrzej Abako, starosta
olsztyński.

Znając zaplecze techniczne powiatowych placówek oraz potrzeby chorych w regonie, szef
wojewódzkiego NFZ wysunął propozycje kierunków rozwoju szpitali Powiatu Olsztyńskiego.
Mówił także o zaletach ewentualnego nawiązania współpracy ze szpitalami z innych
powiatów, co mogłoby pomóc rozwiązać problemy kadrowe, z którymi borykają się placówki
w całym kraju.

Źródło: Powiat Olsztyński

Zobacz wszystkie wydarzenia