XIX-a sesja Rady Miejskiej w Dobrym Mieście. 2019-10-17.

0
Informuję, że XIX-a sesja Rady Miejskiej w Dobrym Mieście odbędzie się 17 października 2019 r., tj. czwartek o godz. 10.00 w sali spotkań Centrum Kulturalno – Bibliotecznym w Dobrym Mieście, przy ul. Górnej 1A. 
Przewodniczący
Rady Miejskiej
/-/
Ryszard Łańko
 
 
Porządek obrad sesji:
 
  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na połączenie spółek komunalnych poprzez przejęcie przez spółkę Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółek Zakład Usług Wodnych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Zakład Energetyki Cieplnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
  4. Zamknięcie sesji.

m

Zobacz wszystkie wydarzenia