Spotkanie inaugurujące działalność Szlaku Świętej Warmii.

0

Spotkanie inaugurujące działalność Szlaku Świętej Warmii.

Zanim narodził się biznes związany z turystyką, ludzie podróżowali po świecie szukając dla siebie lepszego miejsca do życia, w celach handlowych, szukali ośrodków wiedzy i kształcenia. Pielgrzymowali też do świętych miejsc swoich religii, bo każda z nich miała takie swoje wyróżnione miejsca: miasta, świątynie, rzeki, góry, gaje, źródła. Wynika to z samej natury homo religiosus – człowieka, istoty wierzącej. W Europie od dwóch tysięcy lat praktyka ta, promowana była i jest przez kulturę chrześcijańską, stając się jednym z ważniejszych zjawisk tak religijnych, jak i społeczno-ekonomicznych. Dlatego w czasach obecnych pojęcia pielgrzymowanie i turystyka religijna stały się już synonimami.

Współczesne tego typu podróże są zjawiskiem złożonym. Obejmują bowiem trzy zasadnicze aspekty. Podejmowane są z różnych pobudek: religijnych – wyprawy pielgrzymów do miejsc kultu, religijno-poznawczych – łączących element sacrum ze zwiedzaniem obiektów sakralnych oraz czysto poznawczo-wypoczynkowych – dla których elementy związane z religią stanowią tylko część programu turystycznego całej wyprawy. Nie wszyscy więc turyści odwiedzając miejsca kultu chcą doświadczać głębokich przeżyć religijnych. Wielu z nich podróżuje do miejsc świętych bądź tam, gdzie zlokalizowane są obiekty sakralne, w celu spotkania z kulturą materialną i duchową, które religia w dużym stopniu spaja. Często ze zwykłej ciekawości, z chęci zobaczenia miejsc, o których kiedyś czytali lub słyszeli. Jednymi kierują więc motywy duchowe, innymi ciekawość kulturalna, żądza przygody, czy też osobiste wyzwanie… źródło: https://szlakswietejwarmii.pl/

 

 

Zobacz wszystkie wydarzenia