III sesja Rady Gminy Purda. 2018-12-28

0

III nadzwyczajna sesja Rady Gminy Purda, 28 grudnia 2018 r. (piątek) godz. 11:30 w świetlicy wiejskiej w Purdzie. 

Proponowany porządek obrad: 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad (tylko w przypadku zmian) 
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Purda na lata 2018-2033. 
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Purda na 2018 r. 
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Purda na lata 2019-2031. 
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Purda na 2019 r. 
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019-2023. 
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia 
w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 
10. Zakończenie obrad. 

Zobacz wszystkie wydarzenia

Napisz komentarz. Przypominamy o zachowaniu kultury w pisaniu komentarzy. Nikt nie jest anonimowy w internecie. Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy bez podania przyczyny, zwłaszcza obraźliwych.

Dodaj swój komentarz.
Please enter your name here