V sesja Rady Gminy Purda 2019-01-24

0
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tj. Dz. U. z 2018, poz. 994 ze zm.) zawiadamiam, że V Sesja Rady Gminy Purda odbędzie się 24 stycznia 2018 r. (czwartek) godz. 11:00 w świetlicy wiejskiej w Purdzie. 

Proponowany porządek obrad: 
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 
2. Złożenie ślubowania przez radnego wybranego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Purda zarządzonych na 20 stycznia 2019 r. 
3. Przyjęcie porządku obrad (tylko w przypadku zmian). 
4. Przyjęcie protokołu z II i III sesji. 
5. Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy Purda. 
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie „Rocznego programu współpracy Gminy Purda z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.” 
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Purda na lata 2019-2021” 
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2019. 
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu na rok 2019. 
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Polityki Społecznej i Rodziny na rok 2019. 
11. Rozpatrzenie projektu uchwał w sprawie skargi na Wójta Gminy Purda. 
12. Rozpatrzenie projektu uchwał w sprawie skargi na Kierownika GOPS Purda. 
13. Sprawy różne. 
14. Zakończenie sesji. 

Przewodnicząca Rady Gminy Purda 
Jolanta Wilga

Zobacz wszystkie wydarzenia

Napisz komentarz. Przypominamy o zachowaniu kultury w pisaniu komentarzy. Nikt nie jest anonimowy w internecie. Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy bez podania przyczyny, zwłaszcza obraźliwych.

Dodaj swój komentarz.
Proszę podać swoje imię tutaj