Podsumowanie pracy policji na terenie Gminy Świątki: 60 interwencji domowych, 25 kolizji drogowych, 6 wypadków, 7 niebieskich kart.

0
W dniu 14 luty 2019 miała miejsce Odprawa Roczna Komisariatu Policji w Dobry Mieście. Uroczystość tę uświetnili zaproszeni goście: Burmistrz Dobrego Miasta Pan Jarosław Kowalski, Radny Rady Miejskiej w Dobrym Mieście Pan Mariusz Borek, Wójt Gminy Dywity Pan Daniel Zadworny, Wójt Gminy Świątki Pan Sławomir Kowalczyk, Przewodniczący Rady Gminy Świątki Pan Franciszek Płotnikowski, Wójt Gminy Jonkowo Pan Wojciech Giecko wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Panem Sławomirem Wydymus oraz Komendant Miejski Policji w Olsztynie insp. Piotr Zabuski.

 

Gospodarzem odprawy była Pani Komendant Komisariatu Policji w Dobrym Mieście kom. Barbara Krzyżewska, która po części powitalnej przygotowała raport podsumowujący zeszłoroczne wyniki z płaszczyzn kryminalnej i prewencyjnej. Funkcjonariusze służby kryminalnej odnotowali wzrost wykrywalności przestępstw o 7,2% w stosunku do 2017 r. Znaczny wzrost wykrywalności odnotowano w sektorze odzyskanego mienia o wartości 18243zł., w porównaniu z rokiem 2017 więcej o ponad 10 tys. zł.

W dalszej części spotkania Pani Komendant Komisariatu Policji w Dobrym Mieście przedstawiła wyniki wypracowane przez dział prewencji, która to w roku 2018 odnotowała łącznie 4567 interwencji w tym 383 interwencje domowe. Podczas w/w interwencji domowych w 71 przypadkach została wszczęta tzw. procedura „Niebieskiej Karty” co oznacza objęcie rodziny szczególną ochroną. Sprawcy wykroczeń łącznych 435 kolizji drogowych i 59 wypadków – 435 przypadkach otrzymali mandaty karne, natomiast 678 osób za popełnione wykroczenia zostało pouczonych.

Dane dotyczące Gminy Świątki kształtują się następująco:
– 60 Interwencję domowe,
– 25 Kolizje drogowe,
-6 Wypadki drogowe,
-7 Niebieskich kart.

Na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa na którą w ubiegłym roku wpłynęło 222 zgłoszeń dotyczących nieprawidłowości z czego 106 została potwierdzona przez policjantów.

Funkcjonariusze Komisariatu Policji w Dobry Mieście w ubiegłym roku brali udział w licznych działaniach profilaktycznych m.in. Bezpieczne ferie, Bezpiecznie na lodzie, Narkotyki i dopalacze oraz Cyberprzestrzeń-„Hejting”. Ich działania skupiały się również na zabezpieczaniu imprez masowych jak: Rajd 1001 Jezior; Rajd Warmiński; Amatorski Wyścig Kolarski – Mazurski Klasyk; Bieg Niepodległości oraz wiele innych.

Pani komendant wyraźnie podkreśliła, że wyniki, jakie osiągnęła dobromiejska jednostka policji to zasługa pracy zespołowej wszystkich policjantów.
Źródło: UG Świątki

Zobacz wszystkie wydarzenia