Patryk Kowalewski ponownie wybrany na Sołtysa sołectwa Knopin Osada

1

W dniu 27 marca 2019 roku w Knopinie Osada odbyło się zebranie wiejskie na którym wybrano Sołtysa oraz Radę Sołecką.
Sołtysem Sołectwa Knopin Osada został wybrany ponownie Patryk Kowalewski. Podczas zebrania mieszkańcy Knopina Osada mieli okazję omówić najważniejsze problemy z obecnym Burmistrzem Jarosławem Kowalskim.

 

 

.

Zobacz wszystkie wydarzenia