Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

0

Potrzebujesz porady prawnej, a nie stać cię na prawnika? Skorzystaj z nieodpłatnej
pomocy prawnej. Od stycznia bieżącego roku zniknęło wiele ograniczeń, co do
warunków jej udzielania.

Mieszkańcy powiatu olsztyńskiego mogą skorzystać z poradnictwa w jednym z kilkunastu
punktów zlokalizowanych w Barczewie, Biskupcu, Dobrym Mieście, Gietrzwałdzie,
Jezioranach, Jonkowie, Kolnie, Olsztynku, Stawigudzie i Świątkach, a także Olsztynie. Przed
uzyskaniem pomocy składa się oświadczenie o sytuacji finansowej. Warto pamiętać, że
nieodpłatna pomoc prawna nie dotyczy spraw związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, chyba że planujesz jej rozpoczęcie.

Jaki rodzaj pomocy otrzymasz?
Między innymi poznasz przysługujące ci prawa oraz spoczywające obowiązki, również te w
związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub
sądowo-administracyjnym. Prawnik wskaże ci sposób rozwiązania problemu lub powie, jak
sporządzić pismo, ale nie każde. Nieodpłatna pomoc prawna nie przewiduje tworzenia pism
procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym, sądowym i
sądowoadministracyjnym. Dowiesz się natomiast, jak napisać wniosek o zwolnienie z
kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym, jak
też ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika
patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Zostaniesz także poinformowany o
kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę
sądową.

Jak skorzystać z porady?
Obowiązuje kolejność zgłoszeń, trzeba się więc wcześniej zapisać, dzwoniąc pod numer
telefonu 500-028-046. Numer jest czynny codziennie w godzinach 9:00 – 12:00. Porady
udzielane są osobiście. Kobiety w ciąży są przyjmowane bez kolejki.
Co z osobami z niepełnosprawnością?
Osoba ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, która nie może stawić się w punkcie
udzielania porad lub mająca trudności w komunikowaniu się, może zgłosić potrzebę
spotkania w innym miejscu. Należy przesłać pismo w formie elektronicznej na adres:
organizacyjny@powiat-olsztynski.pl lub papierowej na adres: Starostwo Powiatowe w
Olsztynie, Plac Bema 5, 10-516 Olsztyn, z dopiskiem Wydział Organizacyjny, Stanowisko
Pracy do Spraw Obywatelskich i Organizacyjnych. W takiej sytuacji może być
zorganizowane spotkanie w miejscu zamieszkania lub tam, gdzie można skorzystać z pomocy
tłumacza języka migowego.

Jak wygląda poradnictwo?

Każdy przypadek udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej dokumentuje się przez
wypełnienie tzw. „karty pomocy”. Składa się ona z części A i B, przy czym część A wypełnia
osoba udzielająca porady. Uzupełnienie części B jest dobrowolne, wypełnia ją osoba
otrzymująca poradę, która właśnie tu może wyrazić swoją opinię. Swoją ocenę można też
przesłać na e-mail: organizacyjny@powiat-olsztynski.pl lub listownie na adres: Starostwo
Powiatowe w Olsztynie, Plac Bema 5, 10-516 Olsztyn, z dopiskiem Wydział Organizacyjny,
Stanowisko Pracy do Spraw Obywatelskich i Organizacyjnych. Można też zadzwonić pod nr
telefonu 500-028-046.
Lokalizacje punktów nieodpłatnej porady prawnej: http://bip.powiat-
olsztynski.pl/10045/Lista_jednostek_nieodplatnego_poradnictwa/
Więcej szczegółów na temat udzielania nieodpłatnej porady prawnej: http://bip.powiat-
olsztynski.pl/295/NIEODPLATNA_POMOC_PRAWNA/
Źródło: Powiat Olsztyński

Zobacz wszystkie wydarzenia

Napisz komentarz. Przypominamy o zachowaniu kultury w pisaniu komentarzy. Nikt nie jest anonimowy w internecie. Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy bez podania przyczyny, zwłaszcza obraźliwych.

Dodaj swój komentarz.
Please enter your name here