XXIII-a sesja Rady Miejskiej w Dobrym Mieście. 2019-12-12

0
Informuję, że XXIII-a sesja Rady Miejskiej w Dobrym Mieście odbędzie się 12 grudnia 2019 r., tj. czwartek o godz. 9.00 w sali spotkań Centrum Kulturalno – Bibliotecznego w Dobrym Mieście, przy ul. Górnej 1 A.
 
Przewodniczący
Rady Miejskiej
/-/
Ryszard Łańko
 
 
Porządek obrad sesji:
 
 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad oraz wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobre Miasto na 2020 rok:
  1. przedstawienie projektu uchwały budżetowej przez Burmistrza lub osobę wyznaczoną przez Burmistrza,
  2. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
  3. odczytanie wniosków i opinii poszczególnych Komisji Rady Miejskiej,
  4. przedstawienie uzasadnienia Burmistrza w sprawie uwzględnienia bądź nieuwzględnienia ewentualnych wniosków zgłoszonych przez Komisje Rady Miejskiej do projektu budżetu na 2020 rok,
  5. dyskusja nad projektem uchwały budżetowej i wprowadzenie ewentualnych zmian,
  6. głosowanie przedstawionego projektu uchwały budżetowej.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobre Miasto na lata 2020-2026.
 5. Zamknięcie obrad.

 

 

Zobacz wszystkie wydarzenia

Napisz komentarz. Przypominamy o zachowaniu kultury w pisaniu komentarzy. Nikt nie jest anonimowy w internecie. Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy bez podania przyczyny, zwłaszcza obraźliwych.

Dodaj swój komentarz.
Please enter your name here