XXIV-a sesja Rady Miejskiej w Dobrym Mieście. 2019-12-30

0
Informuję, że XXIV-a sesja Rady Miejskiej w Dobrym Mieście odbędzie się 30 grudnia 2019 r., tj. poniedziałek o godz. 9.00 w sali spotkań Centrum Kulturalno – Bibliotecznego w Dobrym Mieście, przy ul. Górnej 1 A. Natomiast wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej odbędzie się 23.12.2019 r., tj. poniedziałek o godz. 9.00 w sali spotkań Centrum Kulturalno – Bibliotecznego w Dobrym Mieście, przy ul. Górnej 1 A.
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Łańko
 
 
Porządek obrad sesji:
 
 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad oraz wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z ostatnich sesji.
 4. Informacja o pracy Burmistrza między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dobre Miasto na lata 2019-2024”.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta i gminy Dobre Miasto w rejonie ulic Olsztyńskiej, Grunwaldzkiej, Orła Białego, Placu Jana Pawła II, Rzeszutka, Łużyckiej, rzeki Łyny oraz rzeki Kwieli i drogi krajowej nr 51 w obrębie geodezyjnym Knopin.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad otrzymywania, wypłacania oraz wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowej radnym Rady Miejskiej w Dobrym Mieście.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dobrym Mieście ujętego w protokole z przeprowadzonej kontroli pod nazwą „Przebudowa stadionu miejskiego wraz z zagospodarowaniem przyległych terenów i infrastruktury technicznej przy ul. Olsztyńskiej w Dobrym Mieście”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Dobrym Mieście na 2020 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dobrym Mieście na rok 2020.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad.

 

 

Zobacz wszystkie wydarzenia

Napisz komentarz. Przypominamy o zachowaniu kultury w pisaniu komentarzy. Nikt nie jest anonimowy w internecie. Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy bez podania przyczyny, zwłaszcza obraźliwych.

Dodaj swój komentarz.
Please enter your name here