XXV-a sesja Rady Miejskiej w Dobrym Mieście. 03-02-2020

0
Przewodniczący Rady Miejskiej informuje, że w dniu 3 lutego 2020 r., tj. poniedziałek o godz. 15.00 w sali spotkań Centrum Kulturalno – Bibliotecznym w Dobrym Mieście, przy ul. Górnej 1A odbędzie się XXV-a sesja Rady Miejskiej w Dobrym Mieście, zwołana na wniosek Burmistrza w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.).
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Łańko
 
 
Porządek obrad sesji:
  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/138/2016 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia, określenia dziennych stawek opłaty targowej oraz zasad poboru, zmienionej Uchwałą Nr XXIII/157/2016 Rady Miejskie w Dobrym Mieście z dnia 28 kwietnia 2016 r.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego usytuowanego przy drodze powiatowej na terenie Gminy Dobre Miasto.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie desygnowania przedstawicieli Rady Miejskiej w Dobrym Mieście do składu zespołu do spraw nagród i wyróżnień dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym.
  7. Zamknięcie sesji.

 

 

Zobacz wszystkie wydarzenia

Napisz komentarz. Przypominamy o zachowaniu kultury w pisaniu komentarzy. Nikt nie jest anonimowy w internecie. Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy bez podania przyczyny, zwłaszcza obraźliwych.

Dodaj swój komentarz.
Please enter your name here