Smolajny i Dywity będą miały obwodnice. Rusza program budowy 100 obwodnic.

0
Poprawa bezpieczeństwa na drogach, wyprowadzenie ruchu z zatłoczonych miast, czystsze powietrze, mniejszy hałas i poprawa przepustowości sieci drogowej – to główne założenia opracowanego w Ministerstwie Infrastruktury Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.

 

Obwodnica Smolajn w ciągu drogi krajowej nr 51

 • Długość: ok. 1,6 km;
 • Koszt: ok. 49 mln zł;
 • Stan prac przygotowawczych:
  Dla zadania prowadzone są prace projektowe w ramach środków z budżetu państwa, na końcowym etapie znajduje się proces opracowywania materiałów i pozyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Ujęcie w Programie 100 obwodnic zabezpieczy środki i przyspieszy realizację zadania. 
 • Planowana data uzyskania DŚU: II kw. 2020 r.
 • Planowana data ogłoszenia przetargu: III kw. 2020 r.
 • Podpisanie umowy: 2021
 • Lata realizacji (budowy): 2021-2023 
 • Cel realizacji inwestycji:
  Podstawowym celem budowy obwodnicy Smolajn jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, który obecnie odbywa się droga krajowa nr 51.

  Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w Smolajnach. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego. Droga krajowa nr 51 w tym rejonie stanowi północny wylot z Olsztyna w kierunku granicy państwa.

  Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

Obwodnica Olsztyna wraz z Dywitami w ciągu drogi krajowej nr 51

 • Stan prac przygotowawczych:
  Dla przedmiotowej inwestycji nie były prowadzone prace przygotowawcze. 
 • Planowana data ogłoszenia przetargu: III kw. 2025 r. 
 • Cel realizacji inwestycji:
  Podstawowym celem budowy obwodnicy Olsztyna wraz z obejściem miejscowości Dywity jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, który obecnie odbywa się drogą krajową nr 51.

  Dzięki obwodnicy nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w Olsztynie i Dywitach. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego. Będzie stanowiła również dopełnienie układu drogowego, który powstał po zrealizowaniu drogi ekspresowej S51 oraz obwodnicy w ciągu drogi krajowej nr 16. Dzięki inwestycji całość ruchu dalekobieżnego i tranzytowego będzie mogło zostać wyprowadzone z miasta Olsztyna.

  Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

 

Pełną mapę planowanych obwodnic można zobaczyć tutaj

Zwiększenie przepustowości sieci drogowej

Przez tereny zabudowane miejscowości przebiegają drogi krajowe o dużym natężeniu ruchu, w tym samochodów ciężarowych. Często drogi krajowe przebiegają przez centra miast. Drogi te często stanowią jedyną przeprawę przez rzekę w całej miejscowości czy też okolicy tych miast, co wynika z kształtowania się infrastruktury w czasach historycznych.

W efekcie budowy obejść miejscowości oraz rozdzielenia ruchu nastąpi poprawa sytuacji na istniejącej sieci drogowej oraz w otoczeniu dróg krajowych.  Poprawi się  płynności ruchu, zwiększy przepustowość sieci dróg krajowych, nastąpi redukcja korków i zatłoczenia miast, szczególnie w miejscach newralgicznych (drogi śródmiejskie, główne skrzyżowania, mosty i wiadukty). Źródło gov.pl

Zobacz wszystkie wydarzenia

Napisz komentarz. Przypominamy o zachowaniu kultury w pisaniu komentarzy. Nikt nie jest anonimowy w internecie. Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy bez podania przyczyny, zwłaszcza obraźliwych.

Dodaj swój komentarz.
Please enter your name here