XXVI-a sesja Rady Miejskiej w Dobrym Mieście. 2020-02-20

0
Informuję, że XXVI-a sesja Rady Miejskiej w Dobrym Mieście odbędzie się 20 lutego 2020 r., tj. czwartek o godz. 9.00 w sali spotkań Centrum Kulturalno – Bibliotecznym w Dobrym Mieście, przy ul. Górnej 1 A. Natomiast wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej odbędzie się 17.02.2020 r., tj. poniedziałek o godz. 13.30 w Urzędzie Miejskim w Dobrym Mieście, przy ul. Warszawskiej 14 (sala narad).
 
 
Przewodniczący
Rady Miejskiej
/-/
Ryszard Łańko
 
 
 
Porządek obrad sesji:
 
 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad oraz wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z ostatnich sesji.
 4. Informacja o pracy Burmistrza między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/138/2016 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia, określenia dziennych stawek opłaty targowej oraz zasad poboru, zmienionej Uchwałą Nr XXIII/157/2016 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 28 kwietnia 2016 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia herbu, flagi oraz pieczęci Gminy Dobre Miasto.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLV/306/2013 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 18 lipca 2013 roku w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Dobrym Mieście.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia cennika za korzystanie z krytej pływalni w Dobrym Mieście.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji filii Szkoły Podstawowej Nr 3 w Dobrym Mieście z siedzibą w Orzechowie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na dofinansowanie wojewódzkiej jednostki budżetowej powołanej pn. Biuro Regionalne Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia ze Stowarzyszeniem „Kresowiacy” umowy najmu budynku użytkowego na okres 20 lat.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobre Miasto.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobre Miasto.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobre Miasto.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobre Miasto.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii części drogi gminnej nr 160550N – ul. Armii Krajowej, poprzez wyłączenie z użytkowania.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie miasta i gminy Dobre Miasto na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii części drogi gminnej nr 160515N – ul. Mickiewicza poprzez wyłączenie z użytkowania.
 21. Wolne wnioski.
 22. Zamknięcie obrad.

 

 

Zobacz wszystkie wydarzenia

Napisz komentarz. Przypominamy o zachowaniu kultury w pisaniu komentarzy. Nikt nie jest anonimowy w internecie. Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy bez podania przyczyny, zwłaszcza obraźliwych.

Dodaj swój komentarz.
Please enter your name here