Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności w związku ze stanem epidemiologicznym w Gminie Dobre Miasto.

0

Apelujemy do wszystkich osób objętych kwarantanną domową o poważne i odpowiedzialne stosowanie się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia. Prosimy o pozostanie w domu – dla dobra swojego i innych. Tylko tak możemy powstrzymać wzrost liczby chorych.

Wykaz telefonów kontaktowych do referatów Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście. 

Szanowni Państwo,

Ze względu na konieczność przeciwdziałania rozpowszechniania się wirusa COVID-19, w trosce o dobro ogółu zamykam do odwołania dla interesantów Urząd Miejski w Dobrym Mieście. 

Jednocześnie informuję , iż pracownicy Urzędu zostają do Państwa dyspozycji: e-mailowej pod adresem ,platforma e-PUAP pod adresem /urzadmiejskidobremiasto/SkrytkaESP oraz telefonicznej.

Wykaz telefonów: 

Sekretariat: 89 616 13 14    

Punkt Obsługi Interesanta: 89 616 18 76    

Urząd Stanu Cywilnego: 89 616 14 18    

Referat Budżetu i Gospodarki Finansowej:  89 616 12 79; 89 616 27 11

Ewidencja ludności: 89 616 12 12    

Dowody osobiste: 89 615 10 59    

Ochrona środowiska i gospodarka komunalna: 89 616 36 08; 89 615 33 00    

Inwestycje i nieruchomości: 89 615 10 69; 89 616 19 24    

Rozwój lokalny i fundusze europejskie, w tym działalność gospodarcza: 89 513 20 40; 89 615 39 39    

Oświata, kultura, sport i sprawy społeczne: 89 616 16 10

Osobiście można jedynie załatwić sprawy związane z rejestracją zgonów i urodzeń. W tym celu należy bezwzględnie skontaktować się z Kierownikiem USC pod nr telefonu  89 616 14 18.

Pisma, wnioski i inne dokumenty kierowane do Urzędu Miejskiego można wrzucić do urny znajdującej się w przeszklonym  wejściu do budynku Urzędu Miejskiego  od strony  Banku.

Opłaty można dokonać elektronicznie lub osobiście w placówkach bankowych lub na poczcie: 

  • za podatek  na indywidualny – numer konta podany w decyzji,
  • za gospodarowanie odpadami na indywidualny numer (jeżeli jest nadany) lub  54 8857 1041 2004  0400 2163 0006,
  • pozostałe opłaty na numer 71 8857 1041 3001 0000 2163 0001.

Zobacz wszystkie wydarzenia

Napisz komentarz. Przypominamy o zachowaniu kultury w pisaniu komentarzy. Nikt nie jest anonimowy w internecie. Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy bez podania przyczyny, zwłaszcza obraźliwych.

Dodaj swój komentarz.
Please enter your name here