XXVIII-asesja Rady Miejskiej  w Dobrym Mieście

0

Przewodniczący Rady Miejskiej informuje, że w dniu 28 maja 2020 r., tj. czwartek o godz. 9.00 w sali spotkań Centrum Kulturalno – Bibliotecznym w Dobrym Mieście, przy ul. Górnej 1A odbędzie się XXVIII-asesja Rady Miejskiej  w Dobrym Mieście, zwołana na wniosek Burmistrza w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 713).

Porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2020 r.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobre Miasto na lata 2020 – 2026.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Dobre Miasto na dofinansowania prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkowym kościele p.w. Św. Mikołaja w Dobrym Mieście.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zarządzeń porządkowych Burmistrza Dobrego Miasta.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2020 na terenie Gminy Dobre Miasto oraz określenia sezonu kąpielowego.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobre Miasto w 2020 roku.
  9. Zamknięcie sesji.                                                                                                                                                                                                            

     Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Ryszard Łańko      

Z uwagi na zachowanie odpowiednich wymogów sanitarnych (min. odległość 1,5 m między uczestnikami obrad) w sesji Rady będą uczestniczyć tylko radni oraz osoby niezbędne do przedstawienia projektów uchwał.

 

 

Zobacz wszystkie wydarzenia

Napisz komentarz. Przypominamy o zachowaniu kultury w pisaniu komentarzy. Nikt nie jest anonimowy w internecie. Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy bez podania przyczyny, zwłaszcza obraźliwych.

Dodaj swój komentarz.
Please enter your name here