Absolutorium dla Zarządu Powiatu Olsztyńskiego

0

Absolutorium dla Zarządu Powiatu

Po spowodowanej stanem epidemicznym w kraju przerwie w posiedzeniach stacjonarnych 25 czerwca w starostwie odbyła się XV Sesja Rady Powiatu w Olsztynie. Jej najważniejszym punktem było udzielenie Zarządowi wotum zaufania i absolutorium.

W trakcie sesji radni pozytywnie ocenili pracę Zarządu Powiatu i sposób realizacji budżetu samorządu, jednogłośnie udzielając wotum zaufania. Głosowanie poprzedziło przyjęcie Raportu o Stanie Powiatu Olsztyńskiego za 2019 rok. Jego zawartość oraz tryb konstruowania przedstawiła wicestarosta Joanna Michalska. Dokument był przedmiotem długiej debaty radnych.

Dyskusja dotyczyła także realizacji budżetu Powiatu. Dochody zostały zrealizowane w 98% i wyniosły 156,5 mln zł. Wydatki zrealizowano w 94%, czyli kwotą 183,9 mln zł. Zobowiązania na koniec roku wyniosły ponad 43 mln zł, zaś wolne środki 10 mln zł. Te ostatnie zostały przeznaczone na spłatę kredytu i sprawy inwestycyjne.

Po zaakceptowaniu sprawozdania z realizacji budżetu i wysłuchaniu pozytywnych opinii Regionalnej Komisji Obrachunkowej oraz Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Olsztynie samorządowcy udzielili Zarządowi absolutorium. – Dziękuję całej załodze – Zarządowi i pracownikom starostwa za trud i codzienny wysiłek, a Radzie Powiatu za mądre decyzje, które Zarząd może potem realizować, by polepszyć życie mieszkańców powiatu – mówił Andrzej Abako, starosta olsztyński.

Podczas posiedzenia starosta przekazał także dobrą wiadomość związaną z pomocą samorządowi w ramach rządowego programu Tarcza 4.0. Powiat Olsztyński otrzyma bowiem kwotę 7,9 mln zł z przeznaczeniem na wkład własny do inwestycji już realizowanych, a także planowanych na 2021 r.

Zobacz wszystkie wydarzenia

Napisz komentarz. Przypominamy o zachowaniu kultury w pisaniu komentarzy. Nikt nie jest anonimowy w internecie. Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy bez podania przyczyny, zwłaszcza obraźliwych.

Dodaj swój komentarz.
Please enter your name here