Miesiąc do miesiąca lepiej, rok do roku – gorzej

0

Miesiąc do miesiąca lepiej, rok do roku – gorzej

Jak podaje Urząd Statystyczny w Olsztynie, w końcu września liczba bezrobotnych zmniejszyła się w porównaniu do sierpnia, ale wzrosła w stosunku do września ub.r. Stopa bezrobocia była niższa niż przed miesiącem, wyższa natomiast w porównaniu do września roku ubiegłego. Tak wygląda sytuacja na rynku pracy na Warmii i Mazurach.

Urząd Statystyczny w Olsztynie opublikował kolejny komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego. Wynika z niego, że we wrześniu w porównaniu do tego miesiąca, ale ubiegłego roku, zaobserwowano spadek przeciętnego zatrudnienia przy jednoczesnym wzroście liczby bezrobotnych i stopy bezrobocia. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu ukształtowało się na poziomie 137,6 tys. osób. To o 7,2% niżej niż przed rokiem. Rok do roku zatrudnienie zmalało m.in. w administrowaniu i działalności wspierającej (o 12,3%), przetwórstwie przemysłowym (o 11,1%), informacji i komunikacji (o 3,6 %), obsłudze rynku nieruchomości (o 3,3%) oraz handlu; naprawie pojazdów samochodowych (o 2,6%). Wzrosło natomiast m.in. w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (o 1,8%).

Inaczej wygląda sytuacja w porównaniu do sierpnia. Okazuje się, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się. Wzrost wystąpił m.in. w zakwaterowaniu i gastronomii oraz przetwórstwie przemysłowym. Spadek odnotowano natomiast m.in. w obsłudze rynku nieruchomości, transporcie i gospodarce magazynowej oraz działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej i budownictwie.

W końcu września liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w naszym województwie wyniosła 50,2 tys. osób i była niższa o 0,5 tys. osób (o 1,0%) niż w poprzednim miesiącu oraz wyższa o 6,7 tys. osób (o 15,5%) niż we wrześniu 2019 r. Stopa bezrobocia rejestrowanego ukształtowała się na poziomie 9,9% i była niższa o 0,1p. proc. niż przed miesiącem oraz o 1,3 p. proc. wyższa w porównaniu do września ub.r. Stopa bezrobocia w województwie była nadal najwyższa w kraju. Do powiatów o najwyższej stopie bezrobocia należały braniewski, kętrzyński i bartoszycki, a o najniższej – Olsztyn.

We wrześniu w urzędach pracy zarejestrowano 7,3 tys. osób bezrobotnych – o 48,2% więcej niż przed miesiącem i o 6,6% mniej niż przed rokiem. Do urzędów pracy zgłoszono 4,6 tys. ofert zatrudnienia. To o 845 ofert więcej niż przed miesiącem i o 73 ofert więcej niż przed rokiem. W końcu miesiąca na 1 ofertę pracy przypadało 14 bezrobotnych.

Raport przedstawia także informację dotyczącą rejestru przedsiębiorstw REGON. Jak wynika z danych olsztyńskiego Urzędu Statystycznego, na koniec września w rejestrze wpisanych było 135,5 tys. podmiotów gospodarki narodowej. To o 3,2% więcej niż przed rokiem i o 0,2% więcej niż w końcu sierpnia. O 3,5% r-d-r wzrosła też liczba zarejestrowanych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – 97,4 tys. Według stanu na koniec września w rejestrze REGON 14,3 tys. podmiotów miało zawieszoną działalność (o 3,6% więcej niż przed miesiącem). Zdecydowaną większość stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. We wrześniu do rejestru wpisano 908 nowych podmiotów, natomiast wykreślono z niego 586 podmiotów, w tym 518 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Za: Urząd Statystyczny w Olsztynie

Infografiki do pobrania ze stron US: https://olsztyn.stat.gov.pl/infografiki/infografika-sytuacja-spoleczno-ekonomiczna-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-wrzesien-2020,35,81.html

 

Z poważaniem
Wojciech K.  Szalkiewicz

Zobacz wszystkie wydarzenia

Napisz komentarz. Przypominamy o zachowaniu kultury w pisaniu komentarzy. Nikt nie jest anonimowy w internecie. Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy bez podania przyczyny, zwłaszcza obraźliwych.

Dodaj swój komentarz.
Please enter your name here