250 zł grzywny za brak numeru na nieruchomości w Dobrym Mieście.

1

Szanowni Mieszkańcy ! Prawidłowe i widoczne oznakowanie posesji jest bardzo ważne dla naszego bezpieczeństwa. Często zdarza się, że policja, pogotowie czy straż pożarna szuka posesji przez kilka minut, ponieważ właściciel czy też administrator nie dopełnił obowiązku umieszczenia numeru. W przypadku ratowania życia i zdrowia ludzkiego każda minuta ma znaczenie. Dlatego przypominamy o obowiązku oznakowania posesji.

Zgodnie z art. 47b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. Nr 2052, z późn. zm.) – dalej u.p.g.k., właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione
w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru. Na tabliczce, o której mowa powyżej, oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy lub placu,
a w miejscowościach bez ulic lub placów albo posiadających ulice lub place bez nazw – nazwę miejscowości (art. 47b ust. 2 u.p.g.k.). W przypadku, gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu (art. 47b ust. 4 u.p.g.k.).

Niedopełnienie obowiązku oznakowania obiektu stanowi wykroczenie z art. 64 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (t.j. Dz. U.
z 2021 r. poz. 281 z późn. zm.).
 Zgodnie z ww. art. 64 kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.
Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku oświetlenia tabliczki
z numerem porządkowym nieruchomości.

BURMISTRZ /-/
Jarosław Kowalski

Zobacz wszystkie wydarzenia

1 KOMENTARZ

  1. Burmistrzu, wiesz od kiedy obowiazuje to prawo? Wiesz od kiedy zostales burmistrzem, czy na urzedzie miejskim w tym czasie byla tabliczka z numerem?

Napisz komentarz. Przypominamy o zachowaniu kultury w pisaniu komentarzy. Nikt nie jest anonimowy w internecie. Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy bez podania przyczyny, zwłaszcza obraźliwych.

Dodaj swój komentarz.
Proszę podać swoje imię tutaj