sobota, 26 listopada, 2022

XVI Gala Stypendialna Fundacji „Fundacja Ziemi Olsztyńskiej”

W dniu 25 września 2018r. w Starostwie Powiatowym w Olsztynie odbyła się uroczystość XVI Gali Stypendialnej Fundacji „Fundacja Ziemi Olsztyńskiej”. Młodzi, utalentowani, zdolni i pracowici mieszkańcy powiatu olsztyńskiego z rąk Starosty Małgorzaty Chyziak oraz Prezesa Fundacji Pawła Jarząbka otrzymali listy gratulacyjne oraz upominki z okazji przyznania im stypendium. Wśród stypendystów znalazła się mieszkanka gminy Świątki – Izabela Król. Izabela jest...

„200 tysięcy złotych na gminę”. W sumie wyremontowanych zostało około 14 km dróg w powiecie olsztyńskim

Koniec roku zbiegł się z zakończeniem przebudowy dróg w ramach projektu „200 tysięcy złotych na gminę”. W sumie wyremontowanych zostało około 14 km dróg. 2,4 mln zł – tyle środków trafiło na przebudowę i remonty dróg we wszystkich dwunastu gminach powiatu olsztyńskiego w ramach ww. projektu. Pieniądze zostały przeznaczone na zadania wskazane przez radnych w porozumieniu w samorządami lokalnymi. Część...

Światki: prace wykończeniowe w nowej bibliotece zbliżają się ku końcowi.

Prace wykończeniowe w nowej bibliotece zbliżają się ku końcowi. Na parterze powstanie: część biblioteczna z wydzielonymi, przyjaznymi strefami dla różnych grup odbiorców; sala widowiskowo-konferencyjna, która będzie pełnić również funkcję pracowni muzycznej z zapleczem cateringowym oraz pomieszczenia socjalne, magazynowe i techniczne. Na piętrze powstaną pracownie: ceramiki, rzeźby, tradycji i rękodzieła artystycznego oraz pomieszczenia socjalne, magazynowe i techniczne. Biblioteka jest jedyną instytucją...

Przekazanie Defibrylatora AED dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świątkach.

W dniu 11 grudnia 2018 r. na sali narad w Urzędzie Gminy w Świątkach odbyło się posiedzenie Zarządu Gminnego Związku OSP RP, na którym na ręce Pani Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Agnieszki Miąsko przekazany został Automatyczny Defibrylator (AED). Przekazania dokonał Prezes Zarządu Gminnego OSP – Wójt Gminy Sławomir Kowalczyk oraz Komendant Gminny OSP Piotr Grudzień. Przekazanie możliwe było dzięki dofinansowaniu z...

Uroczyste przekazanie kluczy do nowo wybudowanej siedziby biblioteki w Świątkach

20 grudnia 2018 roku nastąpiło przekazanie kluczy przez Pana Wojciecha Grochowskiego – Zakład Usług Inwestycyjnych INWEST-SERWIS w Olsztynie Pani Halinie Kirjew Kierownikowi Biblioteki. Władze Samorządowe reprezentował Pan Jarosław Milewski Sekretarz Gminy Świątki. Źródło: Gminna Biblioteka Publiczna w Świątkach

Uroczystość 50 –lecia pożycia małżeńskiego w Gminie Świątki

Złote gody to niezwykłe wydarzenie, wyjątkowe święto, które obchodzi się po 50 latach wspólnego pożycia małżeńskiego. Wspólne pół wieku to dowód wzajemnej miłości, zrozumienia istoty związku małżeńskiego i zbudowania trwałego gmachu któremu na imię rodzina. To wspaniały wzór mądrego życia i przykład dla młodych, którzy decydują się związać węzłem małżeńskim zakładając rodzinę. Dnia 19 września 2018 r. na Sali Narad...

Świąteczne spotkanie opłatkowe w Świątkach

W dniu 17 grudnia 2018 r. w Gminnej Bibliotece w Świątkach odbyło się spotkanie opłatkowo pielgrzymkowe. Spotkanie uświetniło przedstawienie jasełkowe w wykonaniu dzieci z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Świątkach pod kierunkiem P. Krystyny Biesiekierskiej i P. Ewy Szewczyk, które przyniosło zaproszonym gościom wiele radości. Wśród zaproszonych gości byli: Wójt Gminy Świątki Sławomir Kowalczyk, dzielnicowy Kamil Kania, proboszcz Parafii w...

Wyróżnienia dla rolników z powiatu olsztyńskiego, podczas dożynek w Dobrym Mieście

Alicja i Stanisław Żakowie z Nowej Wsi Małej wyróżnieni przez Starostę Olsztyńskiego. Podczas Święta Chleba, Dożynek Powiatowo-Gminnych, które odbyły się 16 września w Dobrym Mieście, starosta olsztyński Małgorzata Chyziak wyróżniła rolników z terenu powiatu. Z uznaniu dotychczasowych dokonań oraz w podziękowaniu za wkład w rozwój rolnictwa w powiecie olsztyńskim wręczyła dwanaście szklanych statuetek aniołów. Gratulacje złożyli także burmistrz Dobrego...

Młodzież posadziła 50 nowych drzewek w Świątkach

W dniu 9 października 2018 r. dzieci z klas I Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świątkach posadziły w Parku Wiejskim w Świątkach 50 nowych drzewek (sosna pospolita i świerk pospolity). Przed sadzeniem drzewek odbyły się krótkie warsztaty z leśniczym Panem Pawłem Sztremer nt. sadzenia i pielęgnacji drzewek oraz wpływu drzew na środowisko. To kolejny etap inwestycji realizowanej w ramach projektu „Budowa ogólnodostępnej...

Gminne Dożynki w Świątkach 08.09.2018 r

Tegoroczne Święto Plonów już za nami! Uroczystość tradycyjnie rozpoczęła się Mszą Świętą w kościele pw. Św. Kosmy i Damiana w Świątkach. Po mszy świętej dożynkowy korowód poprowadzony przez starostów Elżbietę i Zdzisława Korowaj ze Świątek udał się do Parku Wiejskiego, gdzie nastąpiło przekazanie chleba Wójtowi Gminy Świątki Sławomirowi Kowalczykowi. Po przemówieniach zaproszonych gości przyszedł czas na wręczenie dla wyróżniających się...