sobota, 26 listopada, 2022

V-a sesja Rady Miejskiej w Dobrym Mieście

 V-a sesja Rady Miejskiej w Dobrym Mieście odbyła się 21 stycznia 2015 r. tj. środa o godz. 13:00 w sali kinowej w Dobrym Mieście, przy ul. Olsztyńskiej 2. Przewodniczący Rady Miejskiej - Joachim Zawacki Porządek obrad Rady Miejskiej: 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia, w ramach pomocy de minimis, od podatku od nieruchomości, nowo...

LXII-a sesja Rady Miejskiej w Dobrym Mieście

LXII-a sesja Rady Miejskiej w Dobrym Mieście. Przewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Łańko Porządek obrad: 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przedstawienie porządku obrad oraz wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołów. 4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobre Miasto oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2014 rok. 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu ochrony środowiska dla Gminy...

IV-a sesja Rady Miejskiej w Dobrym Mieście

IV-a sesja Rady Miejskiej w Dobrym Mieście odbyła się 30 grudnia 2014 r. tj. w sali kinowej w Dobrym Mieście, przy ul. Olsztyńskiej 2, zwołana na wniosek burmistrza. Porządek obrad: 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobre Miasto na 2015 rok. 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobre...

LXIV sesja Rady Miejskiej – uroczyste zakończenie kadencji 2010-2014

LXIV-a sesja Rady Miejskiej w Dobrym Mieście, zwołana na wniosek Przewodniczącej Rady. Przewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Łańko Porządek obrad: 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Uroczyste zakończenie kadencji 2010 – 2014. 4. Zamknięcie obrad.  

III Sesja Rady Miasta

III-a sesja Rady Miejskiej w Dobrym Mieście odbyła się 18 grudnia 2014 r w sali kinowej w Dobrym Mieście, przy ul. Olsztyńskiej 2. Przewodniczący Rady Miejskiej Joachim Zawacki Porządek obrad" 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przedstawienie porządku obrad oraz wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku. 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok. 4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek...

II Sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej  - Joachim Zawacki Porządek obrad: 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji rewizyjnej i stałych komisji Rady Miejskiej w Dobrym Mieście oraz ustalenia ich przedmiotów działania. 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych komisji Rady Miejskiej w Dobrym Mieście. 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Dobre Miasto...

ZAWACKI Joachim wybrany na Przewodniczącego Rady Miejskiej

"Pierwsza sesja Rady Miejskiej nowej kadencji 2014 - 2018 za nami. Ślubowania,wybory przewodniczącego Rady i zastępców, pierwsze uchwały. Pierwsze też „próby sił” w głosowaniach i pierwszy mądry kompromis. Gratuluję wszystkim Radnym wyboru i liczę, że wykonując otrzymany mandat zaufania, wszyscy razem wykorzystamy go wyłącznie dla dobra naszych Mieszkańców. A co przed nami? Najważniejszy dokument na pierwszy rok kadencji –...

Informacja 24 września odbędzie się LXII-a sesja Rady Miejskiej

Przewodnicząca Rady Miejskiej informuje, że w dniu 25 września 2014r., tj. czwartek o godz. 9.00 w lokalu kina w Dobrym Mieście, przy ul. Olsztyńskiej 2, odbędzie się LXII-a sesja Rady Miejskiej w Dobrym Mieście. Przewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Łańko Porządek obrad: 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przedstawienie porządku obrad oraz wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołów. 4. Informacja o przebiegu...

LIV-a sesja Rady Miejskiej w Dobrym Mieście

Przewodnicząca Rady Miejskiej informuje, że w dniu 6 marca 2014r., tj. czwartek o godz. 9.00 w lokalu kina w Dobrym Mieście, przy ul. Olsztyńskiej 2, odbędzie się LIV-a sesja Rady Miejskiej w Dobrym Mieście. Porządek obrad: 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przedstawienie porządku obrad oraz wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołów z ostatnich sesji. 4. Podjęcie uchwały w sprawie...

LV sesja Rady Miasta już w czwartek

Zapraszam na LV-ą sesję Rady Miejskiej w Dobrym Mieście, zwołaną na wniosek burmistrza w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), która odbędzie się 27 marca 2014 r. tj. czwartek o godz. 15.00 w budynku kina w Dobrym Mieście, przy...