sobota, 26 listopada, 2022

XII-a sesja Rady Miejskiej w Dobrym Mieście. 2019-06-27

Informuję, że XII-a sesja Rady Miejskiej w Dobrym Mieście odbędzie się 27 czerwca 2019 r., tj. czwartek o godz. 9.00 w sali spotkań Centrum Kulturalno – Bibliotecznego w Dobrym Mieście, przy ul. Górnej 1 A.   Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Łańko   Porządek obrad Rady Miejskiej w Dobrym Mieście w dniu 27 czerwca 2019 r.   1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przedstawienie porządku obrad oraz wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku...

LII-a sesja Rady Miejskiej w Dobrym Mieście odbyła się 25 stycznia 2018

Informujemy, że LII-a sesja Rady Miejskiej w Dobrym Mieście odbyła się 25 stycznia 2018 r., tj. czwartek o godz. 9.00 w sali spotkań Centrum Kulturalno – Bibliotecznym w Dobrym Mieście, przy ul. Górnej 1A. Porządek obrad Rady Miejskiej: 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przedstawienie porządku obrad oraz wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 4. Informacja o...

XXI-a sesja Rady Miejskiej w Dobrym Mieście. 2019-11-04

Przewodniczący Rady Miejskiej informuje, że w dniu 4 listopada 2019 r., tj. poniedziałek o godz. 15.00 w sali spotkań Centrum Kulturalno – Bibliotecznym w Dobrym Mieście, przy ul. Górnej 1A odbędzie się XXI-a sesja Rady Miejskiej w Dobrym Mieście, zwołana na wniosek Burmistrza w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z...

II Sesja Rady Gminy Purda 13-12-2018

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018, poz. 994 ze zm.) zawiadamiam, że II Sesja Rady Gminy Purda odbędzie się 13 grudnia 2018 r. (czwartek) godz. 13:00 w świetlicy wiejskiej w Purdzie. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku obrad (tylko w przypadku...

IV-a sesja Rady Miejskiej w Dobrym Mieście

IV-a sesja Rady Miejskiej w Dobrym Mieście odbyła się 30 grudnia 2014 r. tj. w sali kinowej w Dobrym Mieście, przy ul. Olsztyńskiej 2, zwołana na wniosek burmistrza. Porządek obrad: 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobre Miasto na 2015 rok. 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobre...

XXXIII-a sesja Rady Miejskiej w Dobrym Mieście 2016-12-08

XXXIII-a sesja Rady Miejskiej w Dobrym Mieście 2016-12-08 Porządek obrad 1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 2.Przedstawienie porządku obrad oraz wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad. 3.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobre Miasto na rok 2017 - przedstawienie projektu uchwały budżetowej przez Burmistrza lub osobę wyznaczoną, - odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej, - odczytanie wniosków i opinii poszczególnych Komisji Rady Miejskiej, -...

Ostatnia sesja VII kadencji Rady Gminy Dywity

Dokładnie 49 razy spotkała się na posiedzeniach Rada Gminy Dywity VII kadencji w latach 2014-2018! W środę 14 listopada radni kadencji 2014-2018 spotkali się po raz ostatni. Były podziękowania, życzenia, chwile wzruszenia, niektórym pociekła łezka, a na koniec był pyszny tort. Radni podziękowali władzom gminy, w tym odchodzącemu wójtowi Jackowi Szydło, za dobrą, merytoryczną współpracę. Wójt również podziękował radnym za...

Informacja 24 września odbędzie się LXII-a sesja Rady Miejskiej

Przewodnicząca Rady Miejskiej informuje, że w dniu 25 września 2014r., tj. czwartek o godz. 9.00 w lokalu kina w Dobrym Mieście, przy ul. Olsztyńskiej 2, odbędzie się LXII-a sesja Rady Miejskiej w Dobrym Mieście. Przewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Łańko Porządek obrad: 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przedstawienie porządku obrad oraz wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołów. 4. Informacja o przebiegu...

XVI-a sesja Rady Miejskiej w Dobrym Mieście

Informujemy, że XVI-a sesja Rady Miejskiej w Dobrym Mieście odbyła się 9 grudnia 2015 r., tj. środa o godz. 11.00 w budynku kina w Dobrym Mieście, przy ul. Olsztyńskiej 2 Porządek obrad: 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przedstawienie porządku obrad oraz wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku. 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobre Miasto na lata 2016...

XXV Sesja Rady Miejskiej w Dobrym Mieście

XXV Sesja Rady Miejskiej w Dobrym Mieście. Przepraszamy za słabą jakość nagrania. Złośliwość rzeczy martwych, jak się coś może zepsuć to się zepsuje. Od połowy nagrania głos się poprawi.