sobota, 26 listopada, 2022

XXVII-a sesja Rady Miejskiej  w Dobrym Mieście. 2020-02-28

Dobre Miasto
Przewodniczący Rady Miejskiej informuje, że w dniu 28 lutego 2020 r., tj. piątek o godz. 10.00 w sali spotkań Centrum Kulturalno – Bibliotecznym w Dobrym Mieście, przy ul. Górnej 1A odbędzie się XXVII-a sesja Rady Miejskiej  w Dobrym Mieście, zwołana na wniosek Burmistrza w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z...

XXVIII-asesja Rady Miejskiej  w Dobrym Mieście

Przewodniczący Rady Miejskiej informuje, że w dniu 28 maja 2020 r., tj. czwartek o godz. 9.00 w sali spotkań Centrum Kulturalno – Bibliotecznym w Dobrym Mieście, przy ul. Górnej 1A odbędzie się XXVIII-asesja Rady Miejskiej  w Dobrym Mieście, zwołana na wniosek Burmistrza w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020...

XXIX-a sesja Rady Miejskiej w Dobrym Mieście. 2020-06-25

Informuję, że XXIX-a sesja Rady Miejskiej w Dobrym Mieście odbędzie się 25 czerwca 2020 r., tj. czwartek o godz. 9.00 w sali spotkań Centrum Kulturalno – Bibliotecznego w Dobrym Mieście, przy ul. Górnej 1 A. Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu oraz Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich odbędzie się 22.06.2020 r., tj. poniedziałek o godz. 9.00 w CKB. Posiedzenie Komisji Oświaty odbędzie...

XXVI-a sesja Rady Miejskiej w Dobrym Mieście. 2020-02-20

Informuję, że XXVI-a sesja Rady Miejskiej w Dobrym Mieście odbędzie się 20 lutego 2020 r., tj. czwartek o godz. 9.00 w sali spotkań Centrum Kulturalno – Bibliotecznym w Dobrym Mieście, przy ul. Górnej 1 A. Natomiast wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej odbędzie się 17.02.2020 r., tj. poniedziałek o godz. 13.30 w Urzędzie Miejskim w Dobrym Mieście, przy ul. Warszawskiej 14 (sala...

V sesja Rady Gminy Stawiguda. 2019-01-17

V sesja Rady Gminy Stawiguda, która odbyła się dnia 17 stycznia 2019 r. (czwartek) o godz. 16:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Stawigudzie przy ul. Leśnej 2. Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.  Przedstawienie porządku obrad sesji. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Przyjęcie projektów uchwał w sprawie: udzielenia przez Gminę Stawiguda pomocy finansowej Powiatowi Olsztyńskiemu w formie...

IV sesja Rady Gminy Świątki. 2019-01-10

O G Ł O S Z E N I E Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późniejszymi zmianami) informuję o zwołaniu w dniu 10 stycznia 2019 roku o godz. 13:00 IV Sesji Rady Gminy Świątki w sali narad Urzędu Gminy w...

XXV-a sesja Rady Miejskiej w Dobrym Mieście. 03-02-2020

Przewodniczący Rady Miejskiej informuje, że w dniu 3 lutego 2020 r., tj. poniedziałek o godz. 15.00 w sali spotkań Centrum Kulturalno – Bibliotecznym w Dobrym Mieście, przy ul. Górnej 1A odbędzie się XXV-a sesja Rady Miejskiej w Dobrym Mieście, zwołana na wniosek Burmistrza w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r.,...

IV sesja Rady Gminy Purda. 2019-01-14.

Informuję, że na wniosek Wójta Gminy Purda została zwołana, jako nadzwyczajna IV sesja Rady Gminy Purda na poniedziałek, 14 stycznia 2019 roku o godzinie 9.00 w Świetlicy w Purdzie.  Porządek obrad:  Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.  Przyjęcie porządku obrad (tylko w przypadku zmian).  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Purda.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Purda.  Zakończenie obrad.  Przewodnicząca Rady Gminy...

XVIII-a sesja Rady Miejskiej w Dobrym Mieście. 2019-10-03

Informuję, że XVIII-a sesja Rady Miejskiej w Dobrym Mieście odbędzie się 3 października 2019 r., tj. czwartek o godz. 9.00 w sali spotkań Centrum Kulturalno – Bibliotecznego w Dobrym Mieście, przy ul. Górnej 1 A.       Porządek obrad sesji:   Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. Przedstawienie porządku obrad oraz wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad. ...

III Sesja Rady Miasta

III-a sesja Rady Miejskiej w Dobrym Mieście odbyła się 18 grudnia 2014 r w sali kinowej w Dobrym Mieście, przy ul. Olsztyńskiej 2. Przewodniczący Rady Miejskiej Joachim Zawacki Porządek obrad" 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przedstawienie porządku obrad oraz wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku. 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok. 4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek...